Werking

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit wil van duurzame mobiliteit realiteit maken: een mobiliteit waarbij iedereen veilig, aan een aanvaardbare kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen activiteiten kan ontplooien. Dat doen we met een beleids-, publieks- en projectwerking die zich op hun beurt vertalen in tal van initiatieven, activiteiten, campagnes, sensibiliserende en educatieve projecten of publicaties. En dat alles in stereo: als koepel van aangesloten leden en als netwerk van wie een hart heeft voor duurzame mobiliteit.