Werking

Mobiliteit is de motor van de samenleving, maar ons verplaatsingssysteem is niet vol te houden. Verduurzamen is een noodzaak: we moeten verminderen, verschuiven en verschonen. Op mensenmaat,  waarbij iedereen volwaardig kan functioneren in de samenleving. De beweging naar die nieuwe, duurzame mobiliteitscultuur is een samenspel van geïntegreerd beleid en groeiend engagement. Wie aansluit bij het netwerk voelt zich daarbij verbonden.

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt voortrekkers in de transitie naar duurzame mobiliteit. Door wissel- en samenwerking in het netwerk vergroot de impact van die voortrekkers. En het geheel is er meer dan de delen. Het Netwerk Duurzaam Mobiliteit werkt immers transversaal en creëert extra ruimte om ook samen het verschil te maken.