LaMA - Laboratoria Mobiele Alternatieven

Steeds meer mensen gaan wonen en werken in de stad en dat brengt mobiliteitsproblemen met zich mee: geblokkeerde toegangswegen, parkeerproblemen, luchtvervuiling,… De druk op infrastructuur, leefomgeving en bereikbaarheid neemt toe. Burgers stellen aan de andere kant hoge eisen aan de kwaliteit van stadsleven en openbare ruimte. Tegenstrijdige belangen tussen de stakeholders maakt dat het niet altijd gemakkelijk is voor de beleidsmakers en uitvoerende diensten om tot oplossingen te komen die voldoende draagvlak kennen. Door verschillende expertises samen te brengen, inwoners samen met beleidsmakers en professionals samen rond de tafel te brengen, is de kans veel groter om tot slimme en efficiënte oplossingen te komen. Dat is wat het Netwerk Duurzame Mobiliteit met LaMA - Laboratiora Mobiele Alternatieven wil bereiken.

Een LaMA is een participatief modeltraject dat vertrekt vanuit co-creatie.  We selecteren een verstedelijkte zone en brengen alle stakeholders samen rond de tafel om te dromen en experimenteren rond lokale mobiliteit. Verschillende belangengroepen worden van in het begin actief betrokken. Op die manier komen we tot nieuwe maatregelen van onderuit die breed gedragen worden. Alle kennis en expertise die aanwezig is binnen het Netwerk Duurzame Mobiliteit  wordt in de strijd gegooid. De Laboratioria Mobiele Alternatieven resulteren in proefopstellingen tijdens de Week van de Mobiliteit. 

In 2016 draait dit project proef in 3 middelgrote Vlaamse pilootsteden: Beveren, Waregem en Geraardsbergen. 

Meerinfo op de projectwebsite www.laboratoria-mobiele-alternatieven.org 

LaMA is een gezamenlijke campagne van deze partners

 

LaMA wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Vlaamse Overheid.