Wij zoeken een medewerker beleid en projecten

03.07.2024
Netwerk horizontaal (surplace)

Netwerk Duurzame Mobiliteit wil een samenleving mogelijk maken waarin iedereen, zonder onderscheid, zich met minimale negatieve effecten voor mens en planeet, vrij kan verplaatsen. Als netwerkorganisatie brengen we mensen en organisaties samen die streven naar een maatschappelijke transitie richting duurzame mobiliteit. Samen met hen zetten we duurzame mobiliteit bovenaan de maatschappelijke agenda en werken we aan innovatieve mobiliteitsprojecten op mensenmaat. We vormen een plek voor ontmoeting, wissel- en samenwerking, een informatie- en inspiratiebron en we zijn het aanspreekpunt voor duurzame mobiliteit. Al onze acties zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen onze leden, partners en een uitgebreid netwerk.

Met Netwerk Duurzame Mobiliteit zoeken we een enthousiaste medewerker beleid en projecten die samen met ons het debat rond duurzame mobiliteit in beweging zet. 

Doel van de functie en verantwoordelijkheden

Duurzame mobiliteit realiseren is een enorme maatschappelijke uitdaging. Om mensen en organisaties de overstap te laten maken naar duurzame vervoersmodi, moet het denken over mobiliteit anders. Door projecten op te zetten rond specifieke beleidsthema’s zorg je ervoor dat duurzame mobiliteit bovenaan de maatschappelijke agenda komt en langzaam maar zeker ook realiteit wordt. 

Netwerk
Met NDM verbinden we organisaties en personen in een open en inspirerend netwerk. Als project- en beleidsmedewerker bouw je continu mee aan de uitbouw van dat netwerk. 

 • Je organiseert vormingen en netwerkactiviteiten die Netwerk Duurzame Mobiliteit op de kaart zetten als dé referentie op vlak van vorming en activiteiten rond duurzame mobiliteit. Tegelijk maak je die activiteiten ook zichtbaar voor het netwerk. 
 • Je maakt nieuwe relevante contacten en vult deze aan in onze database. Je maakt de verzamelde informatie over duurzame mobiliteitsprojecten en vormingen zichtbaar via onze communicatiekanalen.

Projectcoördinatie
NDM trekt en duwt projecten die de missie en doelstellingen van onze organisatie realiseren. Als project- en beleidsmedewerker word je een van de drijvende krachten achter onze projecten. 

 • In minstens één project dat we met Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseren neem je de rol op van coördinator. Je stuwt het project met passie en de ambitie om de doelstellingen te halen. Dit houdt in dat je de opmaak van een (subsidie)dossier coördineert, je collega’s en partners motiveert en mee verantwoordelijkheid draagt voor de goede afloop.
 • Als projectmedewerker zorg je ervoor dat de projecten die jij ondersteunt administratief, organisatorisch en logistiek tiptop georganiseerd zijn. Je maakt of beheert een draaiboek en ondersteunt mensen om ze te gebruiken.  Je verzekert de administratieve kwaliteit van subsidieaanvragen en verslagen en je betrekt projectpartners continu door kort op de bal te communiceren.
 • Je krijgt een belangrijke rol in het uitwerken van ons Leader-project ‘Mobimaatwerkers Vlaamse Ardennen’, een project over duurzame mobiliteit in een plattelandscontext.
 • Je krijgt een rol in de uitwerking van onze jaarlijkse mobiliteitscampagne voor het brede publiek. In 2024 was dat 30 Dagen Minder Wagen

Beleid
Met Netwerk Duurzame Mobiliteit blijven we het belang van duurzaamheid naar voren schuiven als het cruciale criterium om over mobiliteit na te denken. Vanuit de projecten die je opvolgt bouw je met een lerende en open houding kennis op rond specifieke beleidsthema’s. Vanuit die kennis bouw je samen met de collega’s aan strategieën. 

 • Je krijgt binnen de organisatie voortdurend de kans om bij te leren. Zeker in het eerste werkjaar wordt verwacht dat je veel vormingen volgt, je inleest in de thema’s, de actualiteit rond mobiliteit volgt en naar studiedagen gaat. 
 • Vanuit de thema’s en projecten waarrond je expertise opbouwt, ben je aanwezig in het maatschappelijk debat: je schrijft artikels voor onze kanalen en voor andere media, je werkt aan opinies, je werkt samen met de communicatiemedewerker om onze boodschap auditief, geschreven en visueel te verspreiden.
 • Achter de schermen doe je lobbywerk door mee te schrijven aan bezwaarschriften, beleidsvisies, adviezen en memorandums.

Competenties

Initiatief nemen 
Je onderneemt actie vóór iemand of de situatie dat vereist. Je doet spontaan voorstellen ter verbetering, neemt spontaan verantwoordelijkheid. Je ontplooit ook initiatieven die buiten jouw verantwoordelijkheden liggen. Je zoekt opportuniteiten en speelt er gepast op in. Je bent proactief, ook in moeilijke omstandigheden en je volgt gemaakte voorstellen op.

Communiceren
Je hebt een hoge kwaliteitsstandaard voor alle vormen van communicatie. Je slaagt erin om ideeën duidelijk en begrijpelijk te formuleren, zelfs als ze zeer ingewikkeld zijn. Je helpt de anderen en moedigt hen aan om een duidelijk verhaal op te hangen. 

Analyseren
Je experimenteert met nieuwe analysetechnieken om met complexe problemen om te gaan. Je analyseert multidimensionele problemen en komt tot duidelijke inzichten. Je informeert je systematisch en beschikt over een netwerk waardoor je informatie kan vergaren uit verschillende bronnen. 

Plannen
Je zorgt voor realistische en relevante doelstellingen door rekening te houden met de beschikbare tijd en middelen en met onvoorziene omstandigheden. Je plant en structureert complexe werkzaamheden op een methodische, realistische en soepele manier. Je weet een duidelijke focus te leggen en beheerst het verloop van de werkzaamheden. Je zet effectieve planningstechnieken in waarbij je heel nauwkeurig werkt. 

Netwerk bouwen 
Een belangrijk deel van jouw tijd gaat naar het ontwikkelen en onderhouden van sterke banden met interne en externe partners en beslissingsnemers. Je blijft verder bouwen aan een efficiënt en volledig relatienetwerk met als doel de eigen professionele doelstellingen te overtreffen. Je brengt anderen in contact met eigen relaties om het netwerk uit te breiden.

Specifieke kennis

 • Je hebt bij voorkeur een diploma dat aansluit bij de functie of je hebt relevante ervaring. (bv.: mobiliteitswetenschappen, geografie, stedenbouw, …
 • Je spreekt en schrijft zeer goed Nederlands, met een kwaliteit die kan overtuigen in bijvoorbeeld subsidiedossiers en opinieartikels. 
 • Je spreekt en schrijft vlot Engels. Een degelijke kennis van het Frans is een troef, maar geen noodzaak. 
 • Ervaring met campagne-, pers- en communicatiestrategie is een troef. 
 • Ervaring met fondsenwerving, zowel via subsidies als via andere kanalen, is een troef. 


Aanbod

 • Een boeiende werkplek in een kleine flexibele organisatie met ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid voor elk teamlid, vlakbij het station Gent-Dampoort. 
 • Een competitief salaris binnen de barema’s van PC 329.01 met ruimte voor groei en met waardering van het opleidingsniveau en anciënniteit. 
 • Een maaltijdcheque van 8 euro per gewerkte dag. 
 • Een contract van onbepaalde duur, 60% tot 80%, met onmiddellijke indiensttreding. 
 • Een tussenkomst voor openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.

Netwerk Duurzame Mobiliteit is iets voor jou…

 • Als je je wil engageren voor een rechtvaardige, veilige en klimaatneutrale samenleving. 
 • Als je graag werkt in een vlakke organisatiestructuur waarin eigenaarschap over de eigen verantwoordelijkheden en levenslang leren belangrijke uitgangspunten zijn. 
 • Als je bereid bent om ook zelf de handen uit de mouwen te steken en er niet voor terugschrikt om bijvoorbeeld ook eens de vuilnisbak buiten te zetten of een lamp op te hangen. 
 • Als je geen salariswagen en parkeerplek verwacht dicht bij het werk, maar je liever te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk gaat.
 • Als je graag veel flexibiliteit hebt in jouw uurregeling, maar ook bereid bent om zelf flexibel te zijn. Occasioneel avondwerk schrikt jou niet af. 


Solliciteren

We willen iedereen dezelfde kansen bieden. Kwaliteiten zijn belangrijker dan gender, etnische afkomst, handicap of nationaliteit. 

Stuur je motivatiebrief en CV vóór 18 augustus 22u naar [email protected]. We plannen de gesprekken met de kandidaten op 27 augustus, tussen 12u en 21u.
Voor meer informatie in verband met deze vacature kan je contact opnemen van 1 tot en met 15 juli met Barbara ([email protected]) en vanaf 15 juli met Matthias ([email protected]).