Om het maatschappelijk debat meer voeding te geven organiseert het Netwerk Duurzame Mobiliteit een studiedag. Nu al worden heel wat besparingsmaatregelen uitgevoerd en daarvan zijn vooral de landelijke gebieden het slachtoffer.

Hoe kunnen campagnes tot gedragsverandering leiden? We luisteren hoe ze het in Nederland aanpakken en kijken of dit in Vlaanderen ook kan werken. Aan de hand van 2 concrete Vlaamse cases ontdekken we concrete verbeterpunten voor het organiseren van campagnes.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om meer te autominderen, om mee(r) te smoven, en jij bent daar één van. Je bent dus goed bezig en we willen je daarvoor belonen!

SAVE-man

Ook deze zomervakantie trekken in ons land zo’n 250.000 kinderen en jongeren met de jeugdbeweging op kamp. Traditioneel verschijnen dan heel wat groepjes stappers of fietsers op de weg. Leiders en leidsters begeleiden die groepen op hun tocht en dat is niet altijd even eenvoudig. Ons project Verenigingen voor Verkeersveiligheid zet daarom samen met alle jeugdbewegingen de SAVE-man in.

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit en zijn leden proberen onder meer door middel van campagnes het mobiliteitsgedrag van de Vlaming te sturen naar duurzame mobiliteit. Met SMOVE.be willen we iedereen overtuigen om te autominderen. De ene keer lukt dit beter dan de andere keer, maar we zijn altijd bereid bij te leren. Gezien de vorming al snel volzet was, hebben de lokale overheden, bedrijven en middenveld in Vlaanderen daar wel oren naar.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed