Hoe kunnen campagnes tot gedragsverandering leiden? We luisteren hoe ze het in Nederland aanpakken en kijken of dit in Vlaanderen ook kan werken. Aan de hand van 2 concrete Vlaamse cases ontdekken we concrete verbeterpunten voor het organiseren van campagnes.

De Week van de Mobiliteit ligt alweer achter ons en Koning Auto heeft zijn plaats terug ingenomen. Waarom zijn we zo verslaafd aan onze auto? Neuropsychologen vonden het antwoord!

Op deze pagina staat een overzicht van de actualiteit in de mobiliteitswereld voor oktober 2015, zoals u ook in onze nieuwsbrief terugvindt.
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit sloot aan bij het samenwerkingsverband dat, onder coördinatie van 11.11.11, concrete pistes heeft geformuleerd voor de Belgische uitvoering van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die door de landen van de Verenigde Naties werden goedgekeurd. Die doelstellingen moeten wereldwijd behaald worden tegen 2030. Met een dossier van pistes voor de uitvoering wil het NDM en de andere ngo's het debat voeden over de vertaling naar het Belgische beleid.

Waar hoort de auto thuis in de stad van morgen? Geen eenvoudige vraag, die het dossier ‘Autovol, autoluw, autovrij’ van Mobiel 21 probeert te beantwoorden.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed