Om het maatschappelijk debat meer voeding te geven organiseren het Netwerk Duurzame Mobiliteit, met medewerking van de Supporters voor het openbaar vervoer, een studiedag. Nu al worden heel wat besparingsmaatregelen uitgevoerd en daarvan zijn vooral de landelijke gebieden het slachtoffer.

Hoe kunnen campagnes tot gedragsverandering leiden? We luisteren hoe ze het in Nederland aanpakken en kijken of dit in Vlaanderen ook kan werken. Aan de hand van 2 concrete Vlaamse cases ontdekken we concrete verbeterpunten voor het organiseren van campagnes.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om meer te autominderen, om mee(r) te smoven, en jij bent daar één van. Je bent dus goed bezig en we willen je daarvoor belonen!

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit en zijn leden proberen onder meer door middel van campagnes het mobiliteitsgedrag van de Vlaming te sturen naar duurzame mobiliteit. Met SMOVE.be willen we iedereen overtuigen om te autominderen. De ene keer lukt dit beter dan de andere keer, maar we zijn altijd bereid bij te leren. Gezien de vorming al snel volzet was, hebben de lokale overheden, bedrijven en middenveld in Vlaanderen daar wel oren naar.

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning bracht de voorbije maanden een denktank samen die zich boog over één vraag: hoe kunnen we de versnipperde uitdagingen rond mobiliteit (zowel bestuurlijk als ruimtelijk) integreren in één werkkader? Het resultaat is een coherente strategie voor alle mobiliteits- en stedenbouwkundige vraagstukken.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed