Hoe kunnen campagnes tot gedragsverandering leiden? We luisteren hoe ze het in Nederland aanpakken en kijken of dit in Vlaanderen ook kan werken. Aan de hand van 2 concrete Vlaamse cases ontdekken we concrete verbeterpunten voor het organiseren van campagnes.

Fietspunten

15 van de 41 Vlaamse fietspunten zijn met de sluiting bedreigd. De NMBS besloot immers om in 2016 hun financiële steun stop te zetten. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit betreurt ten zeerste dat de de NMBS op deze manier afbouw doet aan de sociale economie én aan haar stations als centrale mobiliteitsknooppunten.    

Op deze pagina staat een overzicht van de actualiteit in de mobiliteitswereld voor de maand mei 2015, zoals u ook in onze nieuwsbrief terugvindt.

Onderzoek toont aan dat de Vlaming nog altijd sterk gehecht is aan zijn auto, ook voor korte verplaatsingen onder de 5 kilometer. Modal shift (kiezen voor andere vervoermiddelen dan de auto) is al lang een beleidsvoornemen, maar blijkt in de praktijk moeilijk haalbaar.

Een groot aantal middenveldorganisaties (waaronder ABVV, ACLVB, ACV, Beweging.net, Climaxi, Hart boven Hard, Links ecologisch forum, OKRA, S-plus, Trage Wegen, TreinTramBus, Verkeersplatform Klein-Brabant/Vaartland, Vlaamse Jeugdraad, Vlaamse Ouderenraad, Welzijnszorg en Netwerk Duurzame Mobiliteit) doen een oproep aan de politieke overheid voor meer en beter openbaar vervoer voor de Vlaamse burgers!

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed