Vanaf 14 maart 2016 zijn we minder eenvoudig te bereiken. Te voet, met de fiets of per bus zijn er aanpassingen.

vakantie

Tijdens deze zomerperiode nemen wij wat verlof. Het secretariaat van het Netwerk Duurzame Mobiliteit zal van 15 tot 31 juli gesloten zijn.

In Vlaanderen staan de komende jaren heel wat grote infrastructuurprojecten op stapel. Om er meteen twee te noemen: de Oosterweelverbinding en de verbreding van de Brusselse Ring.

wandelen

Op 28 juni kwamen een twintigtal deelnemers (gezondheidswerkers en ruimtelijke planners, maar ook uit het jeugdwerk en het sport-, mobiliteits- of jeugdveld) bijeen in de Antwerpse Buurtsporthal Parkloods in Park Spoor Noord. We werden door Dr. Bruno Reynders van het AZ Turnhout verrast met heel wat boude uitspraken die niks aan de verbeelding overlieten:

Transport is, na gebouwen en landbouw, de grootste oorzaak van CO2-uitstoot in ons land. Daarbinnen neemt goederentransport een groot deel voor zijn rekening (35%), maar ook het aandeel van het personenvervoer (52%) en meer bepaald het woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer is substantieel (30%).

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed