Projectsubsidie oproep - Creatief aan de slag in verkeersveiligheid of duurzame mobiliteit?

26.07.2018

De Vlaamse overheid, departement Mobiliteit & Openbare Werken lanceert een subsidie voor een project met een educatieve of sensibiliserende
inslag.

Hebt u een actie of onderzoek op het oog in verband met een van de volgende thema's:

  • de verkeersveiligheid verhogen
  • het fietsen bevorderen
  • milieuvriendelijk verkeer stimuleren
  • het gebruik van het openbaar vervoer doen toenemen van, of
  • aanzetten tot duurzaam woon-werk-, woon-school,- winkel- en recreatieverkeer…?

Vraag dan de subsidie aan voor 1 oktober 2018.

Alleen verenigingen die zijn opgericht op particulier initiatief en de vorm hebben van een vzw of een
stichting kunnen de subsidie voor een project aanvragen. Dat moet gebeuren vóór 1 oktober 2018. De
subsidie kan maximaal 75% bedragen van de directe personeels- en werkingskosten van het project,
met een bovengrens van € 50.000. (Opgelet: infrastructuur komt niet in aanmerking.)


De ingediende projecten zullen beoordeeld worden op basis van vooraf vastgelegde criteria, zoals
vernieuwend potentieel, bovenlokaal effect, de afstemming met het Vlaamse mobiliteitsbeleid en
kosteneffectiviteit.


Lees er alles over op deze pagina

 

schoolstraat