Vlaanderen

De Vlaamse overheid subsidieert projecten die verband houden met verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. Het kan daarbij gaan om projecten die educatief of sensibiliserend zijn of op actie of onderzoek gericht zijn, en bovendien:

Week van de Mobiliteit 2017

Tijdens de Week van de Mobiliteit stimuleert het Netwerk Duurzame Mobiliteit met al haar partners iedereen om mee(r) te autominderen.Wie tijdens de Week (16-22 september) de overstap maakt mag rekenen op een extra portie geluk! Ga mee #goedopweg en organiseer een actie!

Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat uit verschillende parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer.

541 dieselauto's werden onderzocht, die allemaal aan de Euro 5- en Euro 6-normen voldoen. Gemiddeld stoten deze voertuigen meer dan 4 keer meer schadelijke stoffen uit dan volgens de Euronorm zou mogen.

Veilig naar school

De school gaat opnieuw van start. Samen met bezorgde ouders en een aantal partners roepen we op om de route van de schoolgaande jeugd met concrete maatregelen veiliger kunnen maken:
scheid zwaar vrachtverkeer van schoolgaande fietsers en zorg voor conflictvrije lichtenregeling zodat fietsers pas groen hebben als er echt geen voertuigen hun weg kunnen kruisen.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed