Lokale bereikbaarheid is het centrale thema voor de inspiratiedag Duurzame Mobiliteit die plaats vindt op 28/11 in Antwerpen van 9u30 tot 16u30. Maar niet iedereen geraakt in Antwerpen.

Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit 2017

Naar jaarlijkse gewoonte nemen we u graag een dag lang op sleeptouw tijdens de inspiratiedag Duurzame Mobiliteit. Thema 2017: Lokale bereikbaarheid en 6 droomgemeenten.

FaceMePLS (CC BY 2.0)

Voorstanders van bedrijfswagens stellen vaak dat bedrijfswagens een noodzakelijk kwaad zijn, een gevolg van de hoge loonkosten in ons land.

Het Rekenhof onderzocht of de Vlaamse overheid erin geslaagd is het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) in Vlaanderen uit te bouwen voor meer verkeersveiligheid en meer fietsgebruik.

Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat uit verschillende parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed