Onze leden

30.04.2019
Netwerk Duurzame Mobiliteit

Onze leden zijn maatschappelijke organisaties met als hoofddoelstelling of kernactiviteit het streven naar duurzame mobiliteit. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verdedigt de gezamenlijke belangen, vertegenwoordigt de leden waar nodig, adviseert het Vlaams mobiliteitsbeleid in de Mobiliteitsraad en coördineert de samenwerking in campagnes en beleidswerk.

Onze acht leden vormen, ook als bestuur en algemene vergadering, de solide basis waar het Netwerk Duurzame Mobiliteit op is gesteund.