Over ons

Welkom bij het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werd in 2012 opgericht door Komimo vzw, de Vlaamse koepel van mobiliteitsorganisaties.

Al jaren wordt aan de weg voor duurzame mobiliteit geplaveid. Een succesvol pad dat veel mensen gaandeweg kon overtuigen om zich duurzaam te verplaatsen en die ervoor zorgde dat duurzame mobiliteit hoog op de agenda van de beleidsmaker staat. Het samenwerkingsverband van mobiliteitsverenigingen wil met het Netwerk Duurzame Mobiliteit komaf maken met eenrichtingsverkeer. Netwerken wordt het werkwoord om duurzame mobiliteit fundamenteel en ruimer aan te pakken.

Dat Netwerk Duurzame Mobiliteit streeft naar kruisbestuiving van ideeën, zoekt naar samenwerkingsverbanden en laat niet alleen de stem van mobiliteitsorganisaties horen, maar van het maatschappelijk draagvlak voor duurzame mobiliteit. Slagkracht bundelen dus, om expertise te delen, het stemgeluid te verheffen, samen te innoveren en zo versterkte meerwaarde te creëren.

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werkt aan haar missie als koepel van aangesloten mobiliteitsverenigingen maar zoekt in haar werking bovendien alle kansen op voor een bredere coalitie voor duurzame mobiliteit. Netwerken dus, met mensen, organisaties en ondernemingen om dat gedeelde doel te bereiken: een duurzaam mobiel Vlaanderen. Meer weten? Lees onze historiek.