87,8% wil geen supertrucks op Belgische wegen

05.04.2012

De Belgen willen absoluut geen ecocombi’s of supertrucks op hun wegen, zo blijkt uit een onderzoek[1]bij 1000 Belgen. Uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Komimo, de koepel van duurzame mobiliteitsverenigingen, en de Belgische milieuverenigingen BBL, IEW en Greenpeace, blijkt dat 87,8% van de Belgische bevolking (86,2% van de Vlaamse bevolking) tegen de algemene invoering van Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV’s) is.

Een LZV is een vrachtwagen die meer dan een derde langer is dan de huidig toegelaten lengte, ze mogen 25,25m lang zijn in plaats van 18,75m. Ze mogen 60 ton wegen in plaats van de nu toegelaten 44 ton.

Langere en Zwaardere Vrachtwagen

Foto: LZV in het centrum van Stockholm

LZV’s zijn niet goed voor het milieu. Ze stoten meer uit dan gewone vrachtwagens. Door de lagere prijzen voor wegtransport zal de vraag ernaar groeien. Bovendien zullen LZV’s goederen van spoor en binnenvaart naar de weg halen. Uiteindelijk rijden er meer vrachtwagens op de weg in plaats van minder, wat nadelig is voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de verkeersdruk. “Ook de Belgische bevolking is niet overtuigd: slechts 26,5% (in Vlaanderen: 30,4%) denkt dat monstertrucks goed zijn voor het milieu,” bevestigt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu.

Door hun extra lengte en gewicht zijn LZV’s een stuk onveiliger dan gewone vrachtwagens. De overheid zal flink moeten investeren in de weginfrastructuur om de negatieve effecten van de LZV’s op de verkeersveiligheid te vermijden, zoals het verstevigen van vangrails en verlengen van in- en uitvoegstroken. “70,2% van de Belgen (66,7% van de Vlamingen) is overtuigd dat LZV’s slecht zijn voor de verkeersveiligheid en 78,9% (74,5% van de Vlamingen) denkt dat de kwaliteit van het wegdek slechter zal worden door de invoering van LZV’s,” analyseert Miguel Vertriest van Komimo.

Monstertrucks zijn in feite enkel goed om de winstmarges van grote wegvervoerbedrijven te vergroten. De kosten zijn voor de burger. Bovendien zal de inzet van LZV’s in België de duurzaamheid van de transportsector op korte en lange termijn ondermijnen. Op Europees niveau wordt de bestaande regelgeving, die internationaal vervoer met LZV's verbiedt, herbekeken. Zo kan een corridor voor LZV's ontstaan van aan de Franse grens in Vlaanderen tot in Zweden.

In België is de eerste stap genomen door een Koninklijk Besluit te publiceren dat de gewesten toestaat proefprojecten op te starten. De Vlaamse Regering zal binnenkort de randvoorwaarden voor een proefproject met LZV’s decretaal vastleggen. “Dit proefproject is slechts een eerste stap naar de algemene invoering van LZV’s. Die algemene invoering is onaanvaardbaar, niet enkel voor de milieu- en mobiliteitsverenigingen, maar ook voor de bevolking,” besluit Miguel Vertriest.

 


[1]De enquête werd uitgevoerd bij 1000 Belgen ouder dan 18 jaar door het marktonderzoekbureau iVox in de loop van februari 2012.

Het volledige onderzoek

Het interview in Peeters en Pichal

Geert Noels op twitter: 'Supertrucks en "Intelligente logistiek" klinken samen zoals McDonalds en "haute cuisine".'

Lees meer