Aarschot

14.12.2018

Ourodenberg, een wijk van Aarschot tussen Herseltsesteenweg (N19) en Liersesteenweg (N10), krijgt veel autoverkeer te verduren van automobilisten die deze weg als een snelle en korte verbinding zien tussen de Herseltse- en Liersesteenweg. Smalle voetpaden, geparkeerde wagens op de fietssuggestiestrook en een gecompliceerd 7-armig kruispunt zorgen voor een onveilig gevoel bij bewoners en de ouders en kinderen van de nabijgelegen school.

Tijdens twee cocreatiesessies (verslag 26 april en verslag 11 mei) werd met de buurt nagedacht over maatregelen om de veiligheid van de zwakke weggebruiker op de Oude Mechelsebaan en in de Kerkstraat te verhogen.

De testopstelling ging op zaterdag 1 september 2018 van start en loopt tot 30 januari 2019. Op 30 november 2018 vond er een tussentijdse evaluatie plaats (verslag). Ter opvolging van deze tussentijdse evaluatie zal de testopstelling aangepast worden. Alle buurtbewoners worden per brief op de hoogte gebracht van de wijzigingen.

Meer info

Senne Janssens, Mobiliteitsambtenaar Stad Aarschot, 016 55 04 35, [email protected]

Aarschot

Lees meer