Thema's

Netwerk Duurzame Mobiliteit biedt met dossiers, nieuws en standpunten een informatiebron voor iedereen die het voortouw neemt in de duurzame mobiliteitstransitie. We zetten hier enkele thema's in de kijker waar we momenteel of in het verleden op hebben ingezoomd.

Deelnemers Strapdag markt Sint-Niklaas

Netwerk Duurzame Mobiliteit werkt van 2022 tot en met 2024 rond het thema 'eventmobiliteit'. We brengen stakeholders samen, ondersteunen onderzoek, organiseren studiedagen en ontwikkelen een campagne. We landen met beleidsaanbevelingen richting alle stakeholders en worden een aanspreekpunt voor vragen rond eventmobiliteit.

over eventmobiliteit

aapje kijkt naar zichzelf in achteruitkijkspiegel van wagen

De campagne van Netwerk Duurzame Mobiliteit draait in 2022 om gedragsverandering en daagt mensen uit hun mobiliteitsgedrag over een andere boeg te gooien. Hier geven we je meer achtergrondartikels en verwijzen we naar enkele studies over mobiliteitsgedrag.

over verplaatsingsgedrag

Volle zaal voor de studiedag basisbereikbaarheid

De Vlaamse overheid wil een geïntegreerd vervoersysteem op basis van combimobiliteit opzetten om basisbereikbaarheid te realiseren. In het concept van basisbereikbaarheid staat de reiziger centraal. Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseerde in 2015 en 2019 studiedagen over basisbereikbaarheid en volgt het thema beleidsmatig op de voet.

over basisbereikbaarheid

grijze man op bank in stad

Nabijheid is het uitgangspunt van de 15-minutenstad. Elke voorziening vind je op een wandelafstand van 15 minuten. Dat is voor vele Vlamingen al een feit. Kwalitatieve verdichting, multifunctionele buurtfuncties en leefbare infrastructuur maken van het concept een realiteit, zoals al vele praktijkvoorbeelden tonen.

over de 15-minutenstad

mensen zitten in bus

Afgelopen jaren koos Vlaanderen resoluut voor het verhogen van de kostendekkingsgraad van ons openbaar vervoer. Dat hield onder meer in dat voordeeltarieven en gratis openbaar vervoer voor doelgroepen afgebouwd werden. In het buitenland daarentegen experimenteren overheden steeds vaker met gratis openbaar vervoer. In dit dossier gaan we dieper in op de voor- en nadelen en verschillende modaliteiten van gratis openbaar vervoer.

over gratis openbaar vervoer

man in een bus

In 2020 stuurden we samen met Koos Fransen (onderzoeker VUB en UGent) een bevraging rond mobiliteitsgedrag van mensen die zich niet vaak verplaatsen de wereld in. Het daaruit volgende onderzoeksrapport beschrijft en geeft inzicht in vervoersarmoede. Een brede waaier aan kennisinstellingen, organisaties, lokale overheden en belangengroepen ondersteunden het onderzoek.

over vervoersarmoede

avondfile

Die beslissing van De Vlaamse regering over het al dan niet invoeren van rekeningrijden werd doorgeschoven naar een volgende legislatuur. Toch blijft bij heel wat organisaties en experten de vraag naar een slimme kilometerheffing weerklinken. Netwerk Duurzame Mobiliteit geeft een overzicht van het waarom, duikt in de cijfers en neemt het draagvlak onder de loep.

over slimme kilometerheffing

fietsers in de ochtendspits

Zowel wat het aantal verplaatsingen als het aantal kilometer betreft, is woon-werkverkeer eigenlijk minder belangrijk dan recreatief (niet-functioneel) verkeer. Toch heeft het een enorme impact op het verkeer in de spits. En dus ook op de congestie en de benodigde capaciteit van zowel de vervoerinfrastructuur als het openbaar vervoer. Netwerk Duurzame Mobiliteit duikt in de cijfers en zet enkele praktijkvoorbeelden in de kijker.

over woon-werkverkeer

Uitlaat personenwagen

Jarenlang hebben wagens die veel meer NOx uitstoten dan toegelaten toch een typegoedkeuring gekregen, zijn ze massaal verkocht en blijven rondrijden, met een enorme impact op de luchtkwaliteit en gezondheid van de burgers. Met het uitbreken van het Dieselgate-schandaal heeft het consumentenvertrouwen in de automobielsector én de Europese instellingen een enorme knauw gekregen.

over dieselgate

Gele troltrap

In dit dossier volgen wij de totstandkoming van het Mobiliteitsplan Vlaanderen op. De Vlaamse overheid keurde de mobiliteitsvisie richting 2040 definitief goed. Die blik op de toekomst zal dienen als leidraad voor onze mobiliteitsbeslissingen vandaag en de komende 20 jaar.

over Mobiliteitsplan Vlaanderen