Dossier: woon-werkverkeer

02.12.2019

Het belang van woon-werkverkeer

Woon-werkverkeer staat samen met woon-schoolverkeer hoog op de politieke agenda. Ook de beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024 van minister Lydia Peeters legt de nadruk op woon-werkverkeer:

“De focus van het investeringsbeleid voor personenvervoer ligt op het woon-werk- en woon-schoolverkeer, waarbij ik streef naar een ambitieuze modal shift.”
 
Zowel wat het aantal verplaatsingen als het aantal kilometer betreft, is woon-werkverkeer eigenlijk minder belangrijk dan recreatief (niet-functioneel) verkeer. Toch heeft woon-werkverkeer een enorme impact op het spitsverkeer. En dus ook op de congestie en de benodigde capaciteit van zowel de vervoerinfrastructuur als het openbaar vervoer (Mobiliteitsraad Vlaanderen, Mobiliteitsverslag 2016).

Meer details over het belang van woon-werkverkeer lees je hier:

 

Cijfers woon-werkverkeer

Uit onderzoek blijkt dat de auto het voornaamste vervoermiddel is voor woon-werkverkeer. Ongeveer 70% van de woon-werkverplaatsingen gebeurt met de auto. Dit is sterk vergelijkbaar met onze buurlanden.

 

De vraag is: hoe kunnen we het woon-werkverkeer verduurzamen?
 

Manieren om het woon-werkverkeer te verduurzamen

Factoren die de keuze bepalen

Een eerste stap richting een duurzame mobiliteit is te weten komen welke factoren de moduskeuze bepalen. We splitsen deze factoren op in 4 groepen: 

  • werklocatie
  • bedrijfssector
  • de individuele kenmerken van de werknemer
  • en last but not least: het gevoerde mobiliteitsbeleid binnen de onderneming

 

 

Hulpmiddelen voor een duurzaam woon-werkverkeer in jouw bedrijf

Wil je het woon-werkverkeer in jouw bedrijf of organisatie aanpakken? Er bestaan al heel wat acties, campagnes en projecten die je hierbij kunnen helpen. Klik op het overzicht hieronder voor een schat aan inspiratie over de volgende thema's: 

  • Ondersteuning mobiliteitsbeleid bedrijven
  • Combimobiliteit
  • Fiets
  • Openbaar en Collectief vervoer
  • Tijds- en plaatsonafhankelijk werken

 

Best practices

Deze bedrijven gaan doordacht aan de slag met een beleid rond woon-werkverkeer. Hoe pakken ze het aan?