3 | Verschonen

Verschonen is de derde van onze 3 V's voor duurzame mobiliteit.

De auto heeft nog steeds een prominente plaats in ons hedendaags verplaatsingssysteem. Voor een aantal verplaatsingen blijft het individueel gemotoriseerd vervoer ook objectief het meest aangewezen vervoermiddel: verplaatsingen op middellange en lange afstanden waarvoor er geen degelijk alternatief bestaat doordat de bestemming te afgelegen is.

Voor die verplaatsingen zetten we in op minder vervuilende technologieën. 

Ik kies schone lucht

www.kiesschonelucht.be toont welke politieke partijen zich scharen achter doortastende maatregelen voor
een schone mobiliteit en betere luchtkwaliteit​.

mijn lucht mijn school