3 | Verschonen

Verschonen is de derde van onze 3 V's voor duurzame mobiliteit.

De auto heeft nog steeds een prominente plaats in ons hedendaags verplaatsingssysteem. Voor een aantal verplaatsingen blijft het individueel gemotoriseerd vervoer ook objectief het meest aangewezen vervoermiddel: verplaatsingen op middellange en lange afstanden waarvoor er geen degelijk alternatief bestaat doordat de bestemming te afgelegen is.

Voor die verplaatsingen zetten we in op minder vervuilende technologieën.