Verschonen van gemotoriseerd verkeer

09.12.2019

“Beam me up!” 
James T. Kirk, Star Trek

Verschonen is de derde van onze 3 V's voor duurzame mobiliteit.

Voor sommige verplaatsingen blijft het individueel gemotoriseerd verkeer ook objectief het meest aangewezen verplaatsingsmiddel. Dan is het belangrijk de impact van het gemotoriseerd verkeer enerzijds te kwantificeren, zodat er een kostenplaatje aan gekoppeld kan worden (‘de vervuiler betaalt’), en anderzijds de impact ervan te beperken of met andere woorden te verduurzamen.

 

Beperken van de impact van gemotoriseerd verkeer

Voor een aantal verplaatsingen blijft het individueel gemotoriseerd vervoer ook objectief het meest aangewezen vervoermiddel: verplaatsing op middellange en lange afstanden waarvoor er geen degelijk alternatief bestaat doordat de bestemming te afgelegen is.

Om de negatieve impact van het gemotoriseerd verkeer op te vangen, zijn heel wat maatregelen mogelijk.

Enerzijds is het belangrijk de impact van het gemotoriseerd verkeer te kwantificeren, zodat er een kostenplaatje aan gekoppeld kan worden (‘de vervuiler betaalt’).

Daarnaast kunnen we de impact ervan beperken of met andere woorden verduurzamen.

  • Gedeeld gebruik van voertuigen resulteert in minder autoverplaatsingen en minder ruimte-inname door voertuigen. Het leidt ook tot een modal shift.
  • Een manier om gemotoriseerde voertuigen efficiënter te benutten is om de bezettingsgraad te verhogen. Dat kan door carpoolen of ride sharing. 
  • Efficiëntere verbrandingsmotoren of motoren aangedreven door niet-fossiele brandstoffen (zoals elektriciteit) zorgen voor een kleinere impact op de omgeving.
  • Daarnaast zouden er efficiëntiewinsten te boeken zijn op vlak van verbruik, verkeersveiligheid en benutting van capaciteit door de inzet van (deels) autonome voertuigen
Nieuwe technologie

Indicator: aandrijving

De impact van wijzigingen in fiscaliteit (stijgende accijns op diesel, afschaffing ecopremie en regionalisering BIV) en houding ten opzichte van dieselwagens (dieselgate) hebben een effect op de gebruikte aandrijving: de populariteit van dieselwagens neemt af. De hype rond elektrische voertuigen vertaalt zich nog niet meteen in veel voertuigen, maar het aantal neemt sterk toe.