Het Netwerk

23.05.2024
Netwerk Duurzame Mobiliteit

Netwerk Duurzame Mobiliteit wil een samenleving mogelijk maken waarin iedereen, zonder onderscheid, zich met minimale negatieve effecten voor mens en planeet, vrij kan verplaatsen.

Als koepelvereniging brengen we mensen en organisaties samen die streven naar een maatschappelijke transitie richting duurzame mobiliteit. Samen met hen zetten we duurzame mobiliteit bovenaan de maatschappelijke agenda en werken we aan innovatieve mobiliteitsprojecten op mensenmaat.

We vormen een plek voor ontmoeting, wissel- en samenwerking, een informatie- en inspiratiebron, maar ook het aanspreekpunt voor duurzame mobiliteit. Al onze acties zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen onze leden, partners en uitgebreid netwerk.

 

Compagnons

Netwerk Duurzame Mobiliteit is een direct aanspreekpunt en een dynamische netwerkomgeving voor alles wat met duurzame mobiliteit te maken heeft. Daarbij vertrouwen we op de expertise en de knowhow in ons netwerk. We ondersteunen voortrekkers: inhoudelijk, doorverwijzend in het mobiliteitsveld of als partner in de communicatie of in samenwerkingsverbanden. 

Hiervoor werken we samen met veel partners, burgers, overheden, onderzoeksinstellingen, organisaties en ondernemingen voor wie duurzame mobiliteit een belangrijke hefboom is om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, onze compagnons!

Netwerk Duurzame Mobiliteit is de plek om de blik te verbreden, kennis en ervaringen te delen en de krachten te bundelen waar nodig.

Deze compagnons bepalen bovendien mee onze werking, welke speerpunten we aanpakken en hoe we kunnen samenwerken en acties opzetten.

Ontdek hier onze compagnons

Persoon leest Actieplan 2023 van Netwerk Duurzame Mobiliteit

Een blik op onze werking

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit staat voor een belangrijke koerswijziging. We gingen aan de slag met de inbreng van onze leden en werkten hard aan ons actieplan 2023. De ambitieuze, maar gedragen visie doet dromen en de beoogde verandering wordt alsmaar concreter.

Wat onze werking het voorbije jaar realiseerde lees je in het Jaarverslag 2021.

Lees ons Actieplan 2023

SDG color wheel

SDG Voice 2021

Als SDG Voice daagt Netwerk Duurzame Mobiliteit in 2021 iedereen uit om samen de publieke ruimte kwaliteitsvol opnieuw in te richten, gekoppeld aan één of meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen. Vanuit de behoefte van de lokale buurt, dromen we van vrij toegankelijke ruimte voor ontmoeting, ontspanning of werk die vlot te voet, met de fiets, gedeelde wagen of het openbaar vervoer bereikbaar is. Alle voorstellen worden gebundeld en aan de lokale overheden bezorgd. Met de expertise en kennis van al onze leden en partners helpen we deze voorstellen omzetten in concrete acties. Zo maken we samen werk van (be)leefbare openbare ruimte op mensenmaat.

Lees alles over ons ambassadeurschap