Onze visie

13.10.2022

Waarom duurzame mobiliteit?

Iedereen verplaatst zich en elke verplaatsing heeft een impact op de maatschappij en de omgeving. Door ons mobiliteitsgedrag van vandaag brengen we de mogelijkheid van onze kinderen en kleinkinderen om zich in de toekomst te verplaatsen in gevaar. Duurzame mobiliteit is pas mogelijk als we een evenwicht vinden tussen sociale, economische en ecologische aspecten van mobiliteit.

Wat is duurzame mobiliteit?

Duurzame mobiliteit omschrijven we als voldoende mobiliteit om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven zonder dat de negatieve gevolgen van ons individueel mobiliteitsgedrag het leven van anderen op korte of lange termijn nadelig beïnvloeden.

We illustreren dit aan de hand van de mobiliteitsdonut. Deze is ontwikkeld door Kris Peeters en gebaseerd op de donuteconomie van Kate Raworth.

mobiliteitsdonut

Mobiliteit is noodzakelijk om deelname aan de maatschappij te garanderen. Elk individu heeft nood aan een minimale toegang tot mobiliteit om deelname aan de maatschappij te verzekeren. In de mobiliteitsdonut heet dit het sociaal fundament. Wie te weinig toegang heeft tot mobiliteit is ‘mobiliteitsarm’.

Anderzijds zien we een grote druk op mobiliteit: we zijn met steeds meer, we nemen steeds meer plaats in en economische groei is voor velen een doelstelling. Te veel mobiliteit leidt tot klimaatopwarming, luchtvervuiling, geluidsoverlast, file, verkeersonveiligheid … Overconsumptie van mobiliteit leidt tot een niet-duurzame situatie waarbij we het ecologisch plafond van onze leefwereld overschrijden.

Hoe komen we tot duurzame mobiliteit?

We realiseren duurzame mobiliteit door middel van de 3 V's: Verminderen, Verschuiven, Verschonen.

Verminderen

We vermijden onnodige verplaatsingen door te kiezen voor bijvoorbeeld telewerken en door bewust stil te staan bij ons verplaatsingsgedrag. We verminderen het aantal kilometers door een goed locatiebeleid.

Alles over verminderen

Verschuiven

We verschuiven onze verplaatsingen van de auto naar te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.

Alles over verschuiven

Verschonen

Wanneer een verplaatsing met de auto onvermijdelijk is, kiezen we voor een gedeelde auto, delen we onze rit met anderen, zorgen we voor de minst vervuilende wagen en verschonen zo onze verplaatsing.

Alles over verschonen

Een stand van zaken voor de realisatie van duurzame mobiliteit in Vlaanderen, vind je terug in het dashboard Monitor Duurzame Mobiliteit aan de hand van 27 indicatoren.