Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (katalysator)

13.05.2022

De combinatie van het gemiddeld aantal afgelegde kilometer persoon per dag en het aantal inwoners bepalen de druk op het mobiliteitssysteem. De afgelegde afstand per dag bepaalt in sterke mate welke vervoersmodi we kiezen. Voor grote afstanden wordt vaak gebruik gemaakt van de auto of de trein. Voor kleine afstanden gaan we vaker te voet, met de fiets, tram bus of met de auto. 
 

aantal kilometer per dag

Bron

OVG  

Vaststellingen

Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag neemt de afgelopen jaren af. Dit is een trend die we zien in zo goed als alle landen met een hoge graad van industrialisatie die over geavanceerde infrastructuur beschikken. In de vakliteratuur wordt dit peak travel genoemd. De voornaamste oorzaak is dat we ons niet langer steeds sneller gaan verplaatsen, omwille van toenemende congestie. Om binnen ons reistijdbudget te blijven leggen we bijgevolg minder kilometers af.