Monitor Duurzame Mobiliteit

29.06.2023

Update! De cijfers van OVG6 werden toegevoegd (juni 2023)

De Monitor Duurzame Mobiliteit is een vinger aan de pols van mobiliteit in Vlaanderen. Het onderstaande dashboard vermeldt steeds de meest recente beschikbare cijfers.

Inhoud monitor

In de monitor zitten 27 indicatoren opgenomen in 3 categorieën: 

  • Drivers: indicatoren die extern zijn aan mobiliteit maar met een belangrijke impact op mobiliteit. Dit zijn ontwikkelingen op gebied van demografie, macro-economie, ruimte, energie, technologie, ruimtegebruik … 
  • Kanaries: indicatoren die aangeven welke effecten veroorzaakt worden door mobiliteit, het zijn de kanaries in de koolmijn die als waarschuwing werken voor wat er fout kan lopen.
  • Katalysatoren: indicatoren die aangeven hoe we de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem kunnen maken.

 
Waarom duurzame mobiliteit? - 8 drivers

Wat is duurzame mobiliteit? - 10 kanaries

Hoe duurzame mobiliteit realiseren? - 9 katalysatoren

Keuze indicatoren

Op deze pagina worden heel wat cijfers en indicatoren gehanteerd. Tenzij anders vermeld, gelden de cijfers voor Vlaanderen (grondgebied of inwoners). We maken de pragmatische keuze ons in dit document te focussen op personenvervoer, in een aantal indicatoren wordt de impact van goederenvervoer meegenomen.

In de monitor duurzame mobiliteit maken we een selectie van indicatoren. De weerhouden indicatoren weerspiegelen volgens ons de belangrijkste en tegelijkertijd ook meetbare effecten van mobiliteit in functie van onze visie op duurzame mobiliteit. 
Voor een aantal indicatoren zijn er nog geen cijfers voor 2020. Bij de eerste publicatie in juni 2022 zijn afhankelijk van de indicator de meest recente cijfers voor 2019,2020 of 2021. Deze cijfers worden up to date gebracht wanneer er nieuwe cijfers beschikbaar zijn. Een belangrijke bron voor indicatoren, het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen, dat aan een zesde editie toe is, wordt pas in 2023 opnieuw gepubliceerd.

De monitor is ook een momentopname. Mobiliteit is in volle ontwikkeling en onderhevig aan verandering. Nieuwe indicatoren zoals Mobility as a Service, autonome voertuigen … zullen vroeg of laat hun plaats krijgen in deze monitor.

Gebaseerd op onze visie op duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit omschrijven we als voldoende mobiliteit om volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven zonder dat de negatieve gevolgen van ons individueel mobiliteitsgedrag de mobiliteit van anderen op korte of lange termijn nadelig beïnvloeden.

De volledige visie van het Netwerk Duurzame Mobiliteit  

Een analyse van de indicatoren kun je lezen in onderstaande artikels