Verkeersslachtoffers fietsers (kanarie)

13.05.2022

Actieve of zachte weggebruikers zoals voetgangers en fietsers worden niet beschermd door een metalen kooi. Een ongeval resulteert vaak in fysiek letsel.

Het aantal fietsslachtoffers is het hoogst bij tieners. Toch zijn het voornamelijk de 65-plussers die de ernstigste verwondingen oplopen en meer dan de helft van de fietsdoden uitmaken.

fietsslachtoffers 2021

Bron

Statbel

Vaststellingen

Het aantal slachtoffers bij fietsers neemt de afgelopen jaren niet af, er is zelfs een stijgende tendens. De toename van het aantal fietsslachtoffers is te verklaren door het toenemend aantal fietsers. Volgens het safety in numbers-effect neemt het risico op een ongeval voor de individuele fietser evenwel af als het aantal fietsers op de weg toeneemt. In Vlaanderen is dat voorlopig niet het geval, wat kan toegeschreven worden aan verschillen in infrastructuur en verschillen in verkeersmentaliteit. 

In coronajaar 2020 zagen we een lichte afname van het aantal fietsslachtoffers. Het is duidelijk dat de toename van het aantal fietsers en de afname van het autoverkeer tijdens corona niet geleid heeft tot een sterke daling van het aantal fietsslachtoffers. Een van de oorzaken is dat automobilisten, doordat het minder druk was, sneller zijn gaan rijden, wat leidde tot meer en ernstiger ongevallen. In 2021 zien we een toename van het aantal fietsslachtoffers.