Beschikbaarheid internet (driver)

12.05.2022

We zien heel wat ontwikkelingen in het mobiliteitsaanbod, zoals Mobility as a Service en vraagafhankelijk vervoer, waarvoor toegang tot internet en digitale skills noodzakelijk zijn. Voorlopig ontbreekt de link tussen mobiliteit en digitale ongeletterdheid nog te vaak in onderzoek.

Beschikbaarheid internet

Bron

Statbel  

Vaststellingen

Afgelopen jaren is de toegang tot het internet in Vlaamse huishoudens sterk toegenomen. Toch heeft bijna een huishouden op tien (8%) thuis geen internetaansluiting. 19% van de alleenstaanden in Vlaanderen heeft thuis geen internet. Het gaat vooral om ouderen: in de leeftijdsgroep 65-74 jaar beschikt 27% niet over internet. 26% van de huishoudens met een maandinkomen lager dan 1.500 heeft geen internetaansluiting.