Vervoermiddelenbezit (kanarie)

12.05.2022

Bezit van vervoermiddelen heeft een grote impact op het gebruik ervan. 

voertuigenbezit

Bron

OVG

Vaststellingen

De enorme toename van het autobezit in de jaren ’60 en ’70 is afgevlakt. Autobezit blijft nu ongeveer status quo, met ongeveer 4 op 5 van de gezinnen die over minimaal 1 auto beschikken. De gebouwde omgeving heeft een invloed op bezit en gebruik van de auto. Naarmate de woonomgeving minder compact is, blijkt de kans op autobezit flink toe te nemen. Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor de werkomgeving. 

Ook het fietsbezit blijft door de jaren heen constant. Het fietsbezit ligt in Vlaanderen ongeveer even hoog als het autobezit (rond 80%), maar een Vlaams gezin bezit gemiddeld dubbel zoveel fietsen als auto’s. Gezinnen met fietsen beschikken vaak over meerdere verschillende fietsen, voor verschillende gezinsleden of voor verschillende functies (bvb. stadsfiets en racefiets).
De e-fiets (elektrische fiets) is een nieuwe en sterk groeiende vorm van mobiliteit, ondertussen heeft bijna 1 op 5 Vlaamse gezinnen een e-fiets (2019). Cijfers voor de speed pedelec zijn op basis van het OVG nog niet beschikbaar.

Lees meer