Hernieuwbare energie (driver)

12.05.2022

België heeft maar een beperkt potentieel van hernieuwbare energiebronnen. Onze industrie is energie-intensief en ook onze residentiële sector verbruikt veel energie. Toch is het technisch mogelijk om België tegen 2050 voor 100 procent op hernieuwbare energie te doen draaien. Dat blijkt uit onderzoek van VITO, het Federaal Planbureau en studiebureau ICEDD.

Hernieuwbare energie

Bron

Statistiek Vlaanderen  

Vaststellingen

Het aandeel van hernieuwbare energie in het bruto finaal energieverbruik bedroeg 8,9% in 2020. Dat aandeel lag in 2005 nog op 1,9%. In dit cijfer zit niet alleen de inlandse productie van groene stroom, warmte en koeling, maar ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor transportdoeleinden. Bij dat laatste gaat het zowel om biobrandstoffen in verbrandingsmotoren als om groene stroom in elektrische voertuigen.

Elektrische mobiliteit kan het vliegwiel worden voor een transitie richting hernieuwbare energie. Enerzijds is hernieuwbare energie noodzakelijk voor een duurzame elektrische mobiliteit en anderzijds kan elektrische mobiliteit de elektrificatie van de samenleving versnellen. Het slim opladen van de batterijen van elektrische voertuigen is voor de energiesector een van de meest kansrijke oplossingsrichtingen voor het balanceren van de volatiele productie van wind- en zonne-energie. 

Lees meer