Aantal inwoners (driver)

11.05.2022

Het aantal inwoners is een belangrijke indicator voor de toename van het aantal verplaatsingen en indirect voor de toename van het aantal afgelegde kilometer. Volgens de BREVER-wet maakt elk individu gemiddeld zo’n 3 verplaatsingen per dag en is iemand tussen de 70 en 90 minuten onderweg. 

inwoners Vlaanderen

Bron

Statbel  

Vaststellingen 

Op 1 januari 2021 waren er 6.653.062 inwoners in Vlaanderen. In 2050 zouden dat er volgens de prognoses 7.282.461 zijn. Dat zijn 650.000 meer mensen dan vandaag. In 2050 zullen er dagelijks meer dan anderhalf miljoen extra verplaatsingen per dag zijn (op basis van 2,42 verplaatsingen per persoon per dag). De druk op ons mobiliteitssysteem zal toenemen.