Mobiliteit staat niet stil

03.06.2013

Zou er dan eindelijk beweging komen in ons vastgeroest verplaatsingsgedrag? Is het tijdperk van Koning Auto op zijn einde aan het lopen of is dit wishful thinking van wat onheilsprofeten? Een aantal voortekenen manifesteren zich al.

 

Peak travel

In geïndustrialiseerde landen (USA, UK, Japan, maar ook Nederland en Vlaanderen) is er sinds medio jaren 2000 een stagnatie en zelfs een achteruitgang van het aantal afgelegde voertuigkilometers vast te stellen. Een fenomeen dat peak travel werd gedoopt. Blijkbaar is er geen unieke oorzaak met de vinger te wijzen. Uiteraard spelen de kredietcrisis en de stijgende brandstofprijzen een belangrijke rol, maar ook de saturatie van de vraag naar mobiliteit steken een stok in de wielen van traditionele verkeerskundige aannames zoals de BREVER-wet.

 

Jongeren hechten minder belang aan auto of rijbewijs

Een andere oorzaak van peak travel is dat jongeren steeds later en minder vaak hun rijbewijs halen. Verstedelijking en toegenomen digitale mobiliteit spelen daarbij een belangrijke rol. De auto is voor jongeren steeds minder een statussymbool.

In een Duitse studie beweerde drie kwart van de ondervraagde jongeren (tussen 18 en 25 jaar) liever zonder auto dan zonder smartphone door het leven te gaan.

 

Evolutie naar een gedeelde mobiliteit

Gedeelde mobiliteit is aan een sterke opmars bezig. Dat blijkt uit de resultaten van Cambio en het success van fietsdeelsystemen in Brussel, Antwerpen, Namen en Blue-bikes aan 41 NMBS-stations. Gedeelde mobiliteit steunt op een sterke multimodaliteit (het overstappen tussen verschillende soorten vervoermiddelen) en is pas echt mogelijk geworden door de opkomst van informatietechnologie.

Om van gedeelde mobiliteit een duurzaam succesverhaal te maken zijn er nog een aantal drempels te overwinnen.

Op korte termijn is een eerste horde die we moeten nemen het implementeren van een uniek vervoerbewijs, een betaalkaart die je kunt gebruiken voor de trein, bus, deelfiets, deelauto, … Dat staat al jaren op verlanglijstjes en beleidsplannen, maar tot nu toe zijn we er nog niet in geslaagd. Bijkomend voordeel is dat een dergelijk systeem veel meer informatie kan opleveren om het aanbod nog beter aan te sluiten op de wensen van de reizigers.

Op langere termijn kunnen we onze steden en gemeenten uitbouwen met gedeelde mobiliteit als uitgangspunt, met multimodale knooppunten die een optimale mobiliteit garanderen in functie van de beschikbare ruimte.