Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (katalysator)

13.05.2022

Volgens de BREVER-wet verplaatsen we ons gemiddeld 3 keer per dag. In combinatie met het aantal inwoners bepaalt het aantal verplaatsingen per persoon het totaal aantal verplaatsingen in Vlaanderen.

gemiddeld aantal verplaatsingen per dag

Bron 

OVG  

Vaststellingen

Het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen houdt zich opvallend goed aan de BREVER-wet, met 2,74 verplaatsingen per persoon per dag (OVG6). Als kanttekening bij deze cijfers zien we dat ongeveer een kwart van de Vlamingen zich niet verplaatst volgens het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen, dit kan aangeven dat een aanzienlijk deel van de bevolking kampt met vervoersarmoede