Minder mobiel, een bewuste keuze?

19.01.2021

Afgelopen zomer (2020) stuurden we samen met Koos Fransen (onderzoeker VUB en UGent) een bevraging rond mobiliteitsgedrag van mensen die zich niet vaak verplaatsen de wereld in. We danken alvast alle organisaties die ons geholpen hebben met de verspreiding en hopen met de resultaten van dit onderzoek het debat over vervoersarmoede beter te kunnen onderbouwen.

In dit rapport beschrijven we het onderzoek naar vervoersarmoede, uitgevoerd in de zomer van 2020 (tijdens de eerste golf van versoepeling na de COVID-19 lockdown in maart en april). Het onderzoek werd geleid door de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel, het Netwerk Duurzame Mobiliteit en Mobiel 21, en werd verder ondersteund door een brede waaier aan kennisinstellingen, organisaties, lokale overheden en belangengroepen.

Samenvatting

 • 924 respondenten
 • Uit het onderzoek kwamen 5 profielen van de niet-mobiele Belgen:
  • Mobiele ouderen (n = 289, 'mobile elderly'): ouderen, hoog opgeleid en hoog inkomen, auto en fiets
  • Jonge starters (n = 211, 'young starters'): jonger, lage inkomens, fiets maar geen auto, stedelijk
  • Mobiliteitsarmen (n = 127, 'mobility poor'): gemiddelde leeftijd, laag opgeleid en inkomen, slechte fysieke gezondheid, stedelijk, geen auto of fiets
  • Suburbane autoafhankelijken (n = 126 'suburban cardependent'): ouderen, gemiddeld opgeleid en inkomen, auto maar geen fiets, randstedelijk
  • Plattelandsvervoersarmen (n = 171, 'rural poor'): ouderen, laag opgeleid en inkomen, ruraal, auto en fiets
 • Een aantal bevolkingsgroepen werden niet of onvoldoende gevat door het onderzoek:
  • kinderen en jongeren
  • mensen met een beperkte kennis van technologie (digital gap)
  • mensen met een migratieachtergrond
   Bij een vervolgonderzoek kijken we best hoe we deze groepen betrekken.
 • Conclusies:
  • ‘de vervoersarme’ bestaat niet
  • niet-mobielen zijn niet eenvoudig te vangen
  • openbaar vervoer is onmisbaar
  • geen toegang tot een auto is gelinkt aan een gebrek aan een sociaal netwerk
  • er is een enorm groot potentieel voor de fiets
  • vervoersarmoede en werksituatie zijn sterk gekoppeld
 • Aanbevelingen:
  • bijkomend diepte-onderzoek per profiel is noodzakelijk en het onderzoek moet aangevuld worden voor ontbrekende profielen
  • beleidsmaatregelen afstemmen op de verschillende profielen
  • afstemming van mobiliteitsmaatregelen en ruimtelijke maatregelen is noodzakelijk

Contact

Voor vragen over dit rapport kunt u terecht bij Koos Fransen ([email protected]), Miguel Vertriest ([email protected]) of Anke Bracke, Sam Delespaul en Els Vandenbroeck (Mobiel 21).

 

Documenten

 

Onderzoeksrapport

 

 

Met dit artikel helpen wij de duurzame ontwikkelingsdoelen