Protest in vijf steden tegen nieuw vervoersplan De Lijn

09.01.2024
Protest De Lijn

In vijf steden werd er geprotesteerd tegen de nieuwe vervoersplannen van De Lijn. De Vlaamse regering voert de "basisbereikbaarheid" uit. Dat moet voor een efficiënter openbaar vervoer zorgen, maar doet helaas ook veel haltes verdwijnen. 

Onze beleidsmedewerker Miguel Vertriest beoordeelt de kans op slagen van het nieuwe vervoersplan miniem. "De basisprincipes achter basisbereikbaarheid zijn nobel, maar efficiënt openbaar vervoer aanbieden in Vlaanderen is geen sinecure", zegt hij. "Onze ruimtelijke wanorde maakt dat onmogelijk. Lijnen rechttrekken verhoogt de efficiëntie, maar je dreigt mensen achter te laten. Zo creëer je vervoersarmoede", stelt hij.

"Zeker als het 'vervoer op maat' (naast de flexbus die is opgestart, ook het aanbod deelmobiliteit en doelgroepenvervoer) niet op punt staat en budgetneutraliteit een voorwaarde is. Als modal shift de hoofddoelstelling is, vrees ik dat basisbereikbaarheid een maat voor niets wordt. Daarvoor mogen we niet naar De Lijn wijzen of naar de minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Dat is het resultaat van een gebrek aan langetermijndenken van Vlaanderen en de lokale overheden. Net als zandzakjes leggen maar een lapmiddel is bij overstromingen, is mobiliteit niet de oplossing voor het mobiliteitsprobleem, nabijheid is dat wel", besluit Vertriest.