basisbereikbaarheid

Wat is basisbereikbaarheid?

Basisbereikbaarheid is het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem met optimale inzet van middelen. lees verder