Supporters geven proefprojecten basisbereikbaarheid een kans

18.12.2015

De Vlaamse regering keurde vandaag, op 18/12/2015, de conceptnota basisbereikbaarheid goed.

In deze conceptnota worden 3 proefprojecten aangekondigd die het concept basisbereikbaarheid een invulling zullen geven, meer bepaald in de vervoerregio's Mechelen, Aalst en Oostende (Westhoek).

 

De supporters van het openbaar vervoer vragen in de eerste plaats een constructieve dialoog met de Vlaamse Regering over het nieuwe concept basisbereikbaarheid.

De supporters hebben bij voorliggende initiatieven belangrijke aandachtspunten:

*De reiziger moet centraal staan. Op dit ogenblik komt de betrokkenheid van de reiziger onvoldoende aan bod en zijn er onvoldoende garanties op een passend aanbod.

* Aanbod moet geënt worden op bestemmingen en het vervoerspotentieel van deze bestemmingen en niet op de kostendekkingsgraad van een lijn.

* De regierol en de aanwezigheid van een uniek aanspreekpunt zijn nu absoluut onduidelijk en moeten uitgeklaard worden tijdens het proefproject.

De aangekondigde tariefintegratie is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie van basisbereikbaarheid. De supporters vragen eenvormige en betaalbare tarieven die niet afhankelijk zijn van de aangeboden modus van openbaar vervoer.

Proefprojecten moeten een duurzame en kwaliteitsvolle basis voor bereikbaarheid bieden voor alle types reizigers (jongeren, ouderen, minder mobielen en vervoersarmen).

* Leerpunten uit proefprojecten moeten benut worden en zullen moeten leiden tot een versterking van het concept basisbereikbaarheid.