Basisbereikbaarheid

22.01.2018

Wat is basisbereikbaarheid?

Basisbereikbaarheid is het kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke functies op basis van een vraaggericht systeem met optimale inzet van middelen. 

De Vlaamse overheid wil een geïntegreerd vervoersysteem op basis van combimobiliteit opzetten om basisbereikbaarheid te realiseren. Vlaanderen wordt opgesplitst in 15 vervoerregio's die elk een Regionaal Mobiliteitsplan opstellen met aandacht voor alle modi en zowel personen- als goederenvervoer. 

Voor het openbaar vervoer in Vlaanderen brengt dat een grote verandering teweeg. Elke vervoerlaag heeft een rol; de vervoerlagen worden optimaal op elkaar afgestemd. Tegelijk beslissen de steden en gemeenten mee over hoe basisbereikbaarheid er in hun vervoerregio zal uitzien. Basisbereikbaarheid brengt 4 vervoerlagen van openbaar vervoer samen:

  • Het treinnet is de ruggengraat van het internationaal, intergewestelijk en interregionaal openbaar vervoer.
  • Het kernnet zorgt voor het openbaar vervoer op de grote assen, waarbij bussen en trams de grote woonkernen met elkaar verbinden, centraal gelegen attractiepolen (zoals bijvoorbeeld uitgangsbuurten, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen, handelscentra, ...) aandoen en voorsteden met andere steden verbinden.
  • Het aanvullende net vult met ontsluitende buslijnen vanuit kleinere steden en gemeenten het kernnet aan en zorgt voor de aanvoer naar het kernnet en het treinnet. Ook de zogenaamde functionele ritten, het woon-werk- en woon-schoolvervoer dat enkel tijdens de spitsuren rijdt, maakt deel uit van dit net.
  • Het vervoer op maat zorgt voor een efficiënte invulling van de lokale vervoervragen. Het gaat dan om lokale, al dan niet private, initiatieven ter ondersteuning van het kernnet, zoals bijvoorbeeld de buurtbus, taxi, enz. Ook het doelgroepenvervoer, het lokaal vraagafhankelijk net, het leerlingenvervoer in het bijzonder onderwijs, mobiliteit door deelorganisaties (deelfietsen, deelwagens, ...) lokale initiatieven zoals taxicheques, buurtbussen, ontsluiting van moeilijk te bereiken bedrijvenzones, collectieve taxi's, ...

Meer info op de website www.basisbereikbaarheid.be

Studiedagen basisbereikbaarheid

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseerde in 2015 en 2019 studiedagen over basisbereikbaarheid.

 

 

Meer lezen over basisbereikbaarheid