Studiedag basisbereikbaarheid, een terugblik

02.04.2019

Basisbereikbaarheid leeft in Vlaanderen, dat bewijst een uitverkocht Vlaams Parlement voor de studiedag basisbereikbaarheid georganiseerd door TreinTramBus, de Mobiliteitsraad van Vlaanderen en het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Doorheen de dag verzorgden een 30-tal sprekers een leerrijke dag voor een kleine 300 deelnemers.

 

Opening door dagvoorzitter Lies Jans, voorzitter commissie Mobiliteit en Openbare Werken Vlaams Parlement

Lies Jans

Lies Jans, voorzitter van de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement, opent de studiedag. Ze wees op het enorme belang van het decreet basisbereikbaarheid en de grote betrokkenheid van de commissie van bij de start van het proces.

De dagvoorzitter benadrukt dat nu de fase is aangebroken om de decretale principes om te zetten in acties op het terrein. Lokale besturen bevinden zich hiervoor in een ideale positie. Naast de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan is het smeden van goede samenwerkingsverbanden in de Vervoerregioraad volgens haar dé cruciale uitdaging.

 

 

 

Decreet basisbereikbaarheid: Eric Sempels, departement Mobiliteit en Openbare Werken

Een volle zaal

Eric Sempels van het departement Mobiliteit en Openbare Werken gaat dieper in op wat basisbereikbaarheid inhoudt. Hij kadert de doelstellingen voor basisbereikbaarheid en geeft meer duiding bij de termen combimobiliteit, regionaal mobiliteitsplan, mobipunten... Hij omschrijft de werking binnen de 15 vervoerregio's en hoe de vervoerregioraad elk van deze vervoerregio's aanstuurt en hoe de vervoerregioraad is samengesteld. Hij geeft ook wat meer uitleg bij de regierol die het departement Mobiliteit en Openbare Werken opneemt.

 

Presentatie Eric Sempels

Kansen en uitdagingen voor lokale overheden: Peter Roose, burgemeester Veurne

Peter Roose, burgemeester van Veurne

Peter Roose, de burgemeester van Veurne en voorzitter van de vervoerregio Westhoek, vertelt ons over het proefproject in de Westhoek. Hij vertelt ons hoe het regionaal vervoersplan daar tot stand is gekomen en hoe ze in de Westhoek het vervoer op maat willen verzorgen met WestFlex.  Hij blikt vooruit naar de toekomst van basisbereikbaarheid in de Westhoek en wijst op de kansen en uitdagingen voor basisbereikbaarheid.

Presentatie Peter Roose

5 aanjagers formuleren de uitdagingen voor het decreet basisbereikbaarheid

Ellen Ophalvens
 • Ellen Ophalvens, OKRA: "toegankelijke informatie". Met meerdere vervoersaanbieders, meerdere vervoerregio's en meerdere modi wordt het aanbod openbaar vervoer minder leesbaar. Hoe de Mobiliteitscentrale zal ingevuld worden is op dit ogenblik nog onduidelijk.
   
 • Peter Heirman, Netwerk Tegen Armoede: "(on)bereikbaarheid met een klein budget". Op het terrein zien we elk jaar minder aanbod en hogere tarieven. Oplossingen zoals deelmobiliteit, e-bikes zijn vooral een verhaal voor de middenklasse. 
   
 • Koen Repriels, ACV: "privatiseren we het openbaar vervoer?" Combimobiliteit, gedeelde mobiliteit en flexibele minibusjes zijn hip. Maar gaat deze hippe façade onze immobiliteit werkelijk oplossen?
   
 • Goedele Sannen, VOKA: "worden bedrijventerreinen basisbereikbaar?" De bereikbaarheid van tewerkstellingsplaatsen is essentieel. Er is nood aan een combimodale ontsluiting van bedrijventerreinen, maar die garantie is niet terug te vinden in het decreet basisbereikbaarheid.
   
 • Simon November, TestAankoop: "alle openbaar vervoer met 1 kaart". Basisbereikbaarheid moet een klantvriendelijk systeem worden dat mensen stimuleert duurzame vervoermiddelen te kiezen. 

Debat

Tijdens het politiek debat kwamen Karin Brouwers (CD&V), Lies Jans (N-VA), Marino Keulen (Open Vld), Björn Rzoska (Groen) en Joris Vandenbroucke (sp.a) aan het woord. Frank Van Thillo, secretaris van de MORA, modereerde.

Verslag debat

 

Namiddagsessies

 

 

Afsluiter: Filip Boelaert (Departement Mobiliteit en Openbare Werken)

 

Filip Boelaert

Filip Boelaert blikt vooruit naar de komende maanden. Na de goedkeuring van het decreet basisbereikbaarheid volgt een omzendbrief naar de gemeenten over de werking van de vervoerregioraad en de projectstuurgroep. Er volgen ook een aantal uitvoeringsbesluiten die op dit ogenblik voorbereid worden door de administratie. En last but not least ... in april starten 14 vervoerregio's met de uitwerking van hun Regionaal Mobiliteitsplan.