Basisbereikbaarheid: van big bang naar gefaseerde uitrol

23.08.2022

Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) verandert het geweer van schouder voor de uitrol van basisbereikbaarheid. In plaats van een “big bang” (volledige uitrol) vanaf juli 2023 zal basisbereikbaarheid nu vanaf 1 januari 2023 gefaseerd zal ingevoerd worden. 

Na uitstel komt basisbereikbaarheid eerder

Initieel zou basisbereikbaarheid van start gaan in januari 2021, maar de invoering werd twee keer uitgesteld, eerst naar januari 2022, later naar juli 2023. 

“De reiziger mag absoluut niet de dupe worden van een operationele uitrol van basisbereikbaarheid met tal van knelpunten en blinde vlekken in ons vervoersaanbod. Daarom wil ik afstappen van die grote switch, die ‘big bang aanpak’ en tegelijk niet wachten tot juli 2023. We moeten zo snel mogelijk starten met een gefaseerde uitrol, waarbij we vanuit het bestaande aanbod en de huidige vervoeraanbieders vertrekken en het flexvervoer uitrollen. Zo kunnen we gefaseerd opschalen richting het nieuwe net en vermijden we blinde vlekken in Vlaanderen. We starten met andere woorden met een progressieve uitrol aan de basis in heel Vlaanderen waarbij continu wordt ingespeeld op de (veranderende) vraag van de reiziger”, duidt minister Peeters.

Reizigersorganisatie TreinTramBus is blij dat de minister eindelijk duidelijkheid verschaft, maar is tegelijkertijd zeer verbaasd: “Iedereen wist al langer dat de vooropgestelde startdatum van 1 juli 2023 niet meer haalbaar was. Hoe realistisch is het dan om die datum nog eens vooruit te schuiven naar 1 januari 2023?”, vraagt Peter Meukens, woordvoerder van TreinTramBus, zich af.

Nog verschillende knelpunten

De uitrol van het doelgroepenvervoer (leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs en het aanbod van de Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer (MAV) en Diensten Aangepast Vervoer (DAV)) was eerder al uitgesteld.

De aanbestedingsprocedures voor verschillende vormen van vervoer op maat liepen niet vlot. Zo werden geen offertes ingediend voor deelauto’s. Het ontwerpbestek flexvervoer bleek heel complex en er rezen veel vragen inzake financiële haalbaarheid. Er bestond een vrees dat het bestek zou leiden tot juridische procedures, zoals eerder ook al voor de Mobiliteitscentrale. Die Hoppincentrale zou in het vierde kwartaal van 2022 al voor een beperkt gebied (een of meerdere belbusgebieden) geoperationaleerd worden.

De uitrol van Hoppinpunten gaat trager dan gedacht. De vervoerregio’s duidden 1976 Hoppinpunten met overstapmogelijkheden aan. Vandaag zijn er een vijftigtal Hoppinpunten gerealiseerd, negen zijn in uitvoering.

Er is nog werk aan de winkel om de tarieven voor het vervoer op maat transparant en eenduidig vorm te geven: niet alle vervoerregio’s zitten op één lijn zitten en niet alle vervoersaanbieders zijn al gekend. 

Bericht minister van mobiliteit Lydia Peeters
Reactie TreinTramBus