Lokale Bereikbaarheid

 

Lokale Bereikbaarheid

Met het thema lokale bereikbaarheid maken we vanuit het Netwerk Duurzame Mobiliteit duidelijk dat werken aan nabijheid echt werken is aan duurzame mobiliteit. Als de afstand klein is, dan worden de mogelijkheden voor velen toegankelijk. En dan wordt het makkelijk om je te voet of met de fiets te verplaatsen. Sterke kernen met toegankelijke diensten enerzijds en een breed en toegankelijk vervoersaanbod anderzijds zorgen ervoor dat mensen zich minder, minder ver en dus duurzamer kunnen verplaatsen.

We diepen deze thematiek uit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. We willen lokale beleidsmakers (politici, ambtenaren maar ook actieve inwoners) door de bestaande 'goede praktijken' in lokale bereikbaarheid inspireren om zelf aan de slag te gaan.

We legden dit thema vast met onze leden en compagnons op ons jaarlijks forum duurzame mobiliteit in 2016 en stelden op ons forum in 2017 al de eerste resultaten voor die ondertussen verder uitgewerkt zijn.

Thema-artikels

De straat voor iedereen - november 2017 - Een straat is meer dan verkeer alleen

Voedselwoestijnen, ook bij ons? - juni 2017 - Is er een probleem met de bereikbaarheid van gezonde voeding?

De 6 D's van bereikbaarheid - mei 2017 - Hoe density, design en diversity bereikbaarheid beïnvloeden

4 (on)verwachte economische effecten van wandel- en fietsvriendelijke buurten - februari 2017 - zachte modi, harde economie

 

6 droomgemeenten

Mobiliteit is geen doel op zich. Maar het is wel voor ieder van ons belangrijk. We verplaatsen ons om te gaan werken, naar school te gaan, te winkelen, voor sociale uitjes, om te sporten, ... Mobiliteit maakt dus de gemeente van morgen, werken aan lokale bereikbaarheid maakt het verschil. We hangen onze goede praktijken daarom op aan 6 droomgemeenten: de kindvriendelijke, actieve, toekomstbestendige, ondernemende, delende en sociale gemeente. We leggen zo de link naar diverse relevante maatschappelijke doelstellingen die elke gemeente wil waarmaken: gezondheid, lokaal ondernemerschap, kernversterking, speelweefsel, toegankelijke sociale diensten, vervoer op maat, ....

kindvriendelijke gemeente

actieve gemeente

toekomstbestendige gemeente

ondernemende gemeente 

delende gemeente

sociale gemeente 

 

En actie!

De voorbije maanden werden heel wat goede praktijken verzameld. Die krijgen hier straks allemaal een plaatsje. En we dragen die inspirerende voorbeelden ook uit. Dat doen we op 28 november met de Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit, opgehangen aan het thema lokale bereikbaarheid. Vanaf dan willen we lokale beleidsmakers elke maand een fijne praktijk aanreiken in de vorm van een reportage, intervieuw, video, ... Laat ons alvast uw interesse blijken. Ook onze maandelijkse Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit zoekt aansluiting bij het thema, vanuit de inhoudelijk-beleidsmatige insteek.

Heb je zelf ook een actie, campagne of een project dat bijdraagt tot lokale bereikbaarheid? Stuur een mailtje naar redactie[a]duurzame-mobiliteit.be en we nemen het op in onze bundel met goede praktijken.