Lokale bereikbaarheid en de sociale gemeente

13.12.2017
sociale gemeente

De individualisering van de maatschappij neemt steeds sterker toe. Daarnaast hebben steeds meer mensen ten gevolge van de vergrijzing nood aan ondersteuning. Steeds meer dorpen hebben geen voorzieningen zoals winkels of postkantoren. Het openbaar vervoer op het platteland werd de afgelopen jaren afgebouwd, waardoor vervoersarmoede voor steeds meer mensen werkelijkheid werd.

Al deze maatschappelijke tendensen werken sociaal isolement in de hand.

In de sociale economie groeien steeds meer initiatieven die mogelijkheden bieden voor duurzame mobiliteit. De fietspunten aan de stations kennen we al langer, waar naast fietsen verhuren/uitlenen ook de mogelijkheid is tot kleine herstellingen. Diensten, zoals winkels, kunnen door middel van sociale economie een nieuwe impuls krijgen. Een Dorpspunt combineert beide elementen: Het is zowel een buurtwinkel voor lokale producenten en landbouwers, een afhaalplek voor online-bestellingen, een ontmoetingsplek waar je kan binnenlopen voor een praatje als een mobiliteitshub.

 

Goede praktijken voor de sociale gemeente:

 

sociale gemeente foto