Goede praktijk: leefstraat, droomstraat, toekomststraat

12.01.2018
Lokale bereikbaarheid

De Leefstraat is een experiment waarin bewoners hun straat onder handen nemen en ombouwen tot hun droomstraat. Door samen tijdelijk (een deel van) de straat autovrij of autoluw te maken en een andere plek voor de geparkeerde auto’s (bvb. in een buurtparking) komt er ruimte vrij voor groen, ontmoeting en samenleven. De Leefstraat ontstond in Gent, maar wordt ondertussen ook toegepast in Antwerpen (Toekomststraat) en Rotterdam (Droomstraat).

DOWNLOAD DEZE INSPIRATIEFICHE

 

Meer weten:

 

Leefstraat

Elke Leefstraat is anders. Telkens wordt vertrokken vanuit de wensen en noden van de bewoners. Zij zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen in de straat. Met al die dromen en scenario’s gaat men aan de slag.

Om minder afhankelijk te zijn van de auto testen de bewoners gedurende deze maand alternatieve vervoersmodi uit: bvb. gebruik van elektrische fiets voor woon-werkverplaatsing, inschakelen van bakfiets voor boodschappen, thuislevering, versterkte lokale economie, gedeelde auto’s, … Zo willen de bewoners, samen met de vrijwilligers uit het Lab van Troje-netwerk, uitzoeken of een andere straatinrichting, gekoppeld aan minder auto-gebruik, het wonen in de straat en leven in de stad aangenamer en duurzamer kunnen maken.

Het initiatief en de praktische organisatie van de tijdelijke leefstraat ligt in hoofdzaak bij enthousiaste straatbewoners en de vrijwilligers van het Lab van Troje. Ze worden hierin ondersteund door verschillende bedrijven en organisaties. Het stadsbestuur en de verschillende stadsdiensten zijn een belangrijke partner om het project mee te realiseren en in goede banen te leiden.

Het doel van dit experiment is om te tonen en te ervaren dat een andere benadering van de straat en de openbare ruimte mogelijk is. Lab van Troje waakt erover dat uit dit experiment de nodige lessen kunnen getrokken worden. Ervaringen die regimespelers zoals de Stad helpen bij het uitwerken van haar beleidskaders rond bv. het inrichten van straten, het organiseren van buurtparkeren en zo bijdraagt tot de transitie naar een klimaatneutrale stad.

Sinds 2012 experimenteerden 25 straten met hun straat van straks. Heel wat van deze straten deden twee, drie of zelfs vier keer mee. Elke editie was anders, telkens werd aan de slag gegaan met nieuwe uitdagingen.

Laat je inspireren:

www.leefstraat.be. Ondertussen is de Leefstraat ook op andere locaties toegepast, weliswaar met een andere naam: Toekomstraat in Antwerpen of Droomstraat in Rotterdam (NL).

Contact:

info[at]leefstraten.be

 

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: