Goede praktijk: Speelweefsel

21.12.2017
Lokale bereikbaarheid

Een speelweefsel bestaat uit het verbindend netwerk van formele en informele (speel)plekken in de stad en de routes van en naar die plekken. Een hedendaags speelruimtebeleid vertrekt vanuit de vaststelling dat kinderen de gehele publieke ruimte bespelen.

Download deze inspiratiefiche

Meer weten:

Speelweefsel

Naast de formele speelruimtes (speelterreinen, speelzones, enz.) waar kinderen de eerste gebruikers zijn en specifieke kindvoorzieningen (school, kinderopvang, kinderbibliotheek, enz.) zijn er dus ook informele speelruimtes aan te duiden: dit zijn plekken waar onder andere kinderen gebruik van maken (spelen, rondhangen,…), maar waar ze niet de enige gebruikers zijn.

Het is een instrument om inzicht te vergroten en communicatie te bevorderen over het inbrengen van speel- en ontmoetingskansen in de publieke ruimte én om in concrete projecten kindgerichtheid effectief waar te maken met diverse betrokken stedelijke diensten en externe professionals. Het vormt als het ware een catalogus die laat zien (in woord en beeld) hoe het Speelweefsel vorm kan krijgen in diverse soorten publieke ruimte in Gent.
Er is een volledige studie en handleiding beschikbaar over dit onderwerp.

Contact

Kammerstraat 12
9000 Gent
09 269 81 10
[email protected]

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: