Lokale bereikbaarheid en de toekomstbestendige gemeente

13.12.2017
toekomstgerichte gemeente

De gemeente speelt een sleutelrol voor wat betreft het tegengaan van de klimaatverandering.

toekomstgerichte gemeente foto

Enerzijds kan de gemeente een belangrijke rol spelen in het voorkomen van klimaatverandering. Dat kan bijvoorbeeld door in te zetten op elektrische mobiliteit in de gemeente.

Anderzijds kan de gemeente de effecten van de klimaatverandering, zoals de kans op overstromingen of het hitte-eiland-effect tegengaan, door op een goede manier om te gaan met de publieke ruimte.

 

Goede praktijken voor de toekomstbestendige gemeente: