Goede praktijk: Garage swap

21.12.2017
Lokale bereikbaarheid

Nieuwe woningen brengen extra autobezit met zich mee. Om de parkeerdruk niet af te wentelen op de omliggende straten, leggen gemeentebesturen een minimum aan parkeerplaatsen op bij bouwprojecten. Ondergrondse parkings kunnen worden ingewisseld of geswapt voor duurzame oplossingen in de buurt op vlak van mobiliteit en energie.

 

Download deze inspiratiefiche

 

Meer weten:

garage swap

Ondergrondse parkeerplaatsen zijn peperduur en ze houden de omliggende straten dan misschien wel vrij, ze pakken fileleed en andere mobiliteitsproblemen niet aan. Hoe los je dat op? Door een aantal van de dure ondergrondse parkeerplaatsen te schrappen en met een deel van de kostenbesparing een aanbod van deelauto’s, deelfietsen, stimuli en begeleiding te voorzien. Dit zijn noodzakelijke ingrepen voor een modal shift in onze mobiliteit die – en dat is belangrijk – ook parkeerproblemen voorkomt.


De kernidee van Garage Swap is om de kostprijs van ondergrondse parkeergarages bij nieuwbouwprojecten “te ruilen” voor een startbudget dat duurzame deelmobiliteit en duurzame energie voor de hele buurt opstart of versnelt. Samen met lokaal bestuur, de omwonenden en de projectontwikkelaar werken we aan een maatschappelijke business case voor langetermijnoplossingen op maat van de lokale context. Momenteel lopen al drie Garage Swap trajecten in Vlaanderen, op nieuwbouwprojecten met telkens een 80 tal wooneenheden.


Onze dienstverlening onderzoekt een modal shift en integreert de mobiliteitsoplossingen in en rond een wijk. We hebben hiervoor 2 opties : enerzijds een traject voor private of publieke projectontwikkelaars en anderzijds beleidsondersteunende modules naar lokale overheden.


In de eerste optie doorlopen we met de projectontwikkelaar de 3 fases van het bouwproject : vergunningaanvraag, bouwfase en bewoonfase. In de eerste cruciale fase werken we o.a. aan een marktonderzoek, de uitbouw van draagvlak en een businesscase, ter motivatie van de aanvraag tot bouwvergunning met afwijking. In de 2e fase volgt een gerichte opvolging, om als 3e en laatste fase de uitrol van het mobiliteitsaanbod doorheen de bewoningsfase te begeleiden.
In de tweede optie brengen we het modal shift potentieel in kaart, activeren we burgers of stemmen we het beleidskader af op toekomstige Garage Swap trajecten op het grondgebied.


Contact:


Kris Moonen – Impact Matters (project coördinatie Garage Swap) – [email protected] – 0485/527198 – www.garage-swap.be

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: