Goede praktijk: Duurzaam parkeerbeleid

22.05.2018
Lokale bereikbaarheid

Bij een duurzaam parkeerbeleid is het parkeeraanbod afgestemd op de te verwachten gebruikers ter plaatse. Bewoners moeten kunnen parkeren in hun woonomgeving. In Vlaanderen hebben meer dan 80% van de huishoudens minstens 1 auto. Het parkeerbeleid dient hier rekening mee te houden zonder hiermee het autobezit te willen stimuleren. Het kunnen parkeren op eigen terrein of, al dan niet tegen vergoeding op het openbaar domein hoort bij de woonkwaliteit,

 

Download deze inspiratiefiche

 

Meer weten:

 

duurzaam parkeerbeleid

Het openbare domein moet bruikbaar zijn voor iedereen. De vraag naar het gebruik van deze openbare ruimte (parkeren, markt, ontmoeting, evenementen, …) overstijgt meestal het aanbod en het overmatig omvormen van de openbare ruimte in parkeerplaatsen leidt tot banalisering van deze openbare ruimte met een eenzijdig gebruik. Een lokaal bestuur dient dan ook weloverwogen keuzes te maken over het gebruik van de openbare ruimte. Waar de vraag naar parkeerplaatsen het aanbod overstijgt, kunnen prijsmechanismen het evenwicht herstellen. Een parkeerder huurt een stukje openbare ruimte en deze prijs zal duurder zijn naarmate men dichter in het stadscentrum komt. Het maken van autovrije publieke ruimten is ook een weloverwogen beleidskeuze in functie van de kwaliteit van deze publieke ruimte. Het verminderen van het parkeeraanbod impliceert echter ook het voorzien van volwaardige alternatieven om de bereikbaarheid van stadscentra of dorpskernen te garanderen voor iedereen. Parkeerbeleid maakt dus integraal onderdeel uit van het mobiliteitsbeleid. Optimale benutting van parkeerruimte: Wanneer een lokaal bestuur uiteindelijk beslist heeft waar en voor wie er een parkeeraanbod wordt uitgebouwd, is het van belang dat deze parkeerplaatsen zo goed mogelijk benut worden. Anders is er sprake van inefficiënt ruimtegebruik. Een efficiënte organisatie en handhaving van het parkeerbeleid is dan ook cruciaal. Het dubbelgebruik van parkeerplaatsen is hierbij een belangrijke uitdaging (voorbeeld: parkeerplaatsen van een cinemacomplex kunnen in de dag als park & ride fungeren). Geïntegreerd parkeerbeleid draagt bij tot het mogelijk maken om maatwerk te leveren en rekening te houden met alle, soms tegengestelde eisen en principes. Ze maakt het ook mogelijk de relatie te leggen met het bredere mobiliteitsbeleid, bijvoorbeeld richting openbaarvervoer en fietsbeleid.

 

Contact


Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en afdeling Beleid
e-mail: [email protected]

 

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: