Goede praktijk: Woensdag Samdag / Samweek

21.12.2017
Lokale bereikbaarheid

De Samweek is de actieweek met Sam de Verkeersslang als mascotte en loopt elk jaar in de maand mei, of een andere week naar keuze. Tijdens die week werken kleuter- en lagere scholen met klasaffiches en beloningsstippen aan milieuvriendelijke en veilige verplaatsingen.
Een tweede optie is deelnemen aan het project van ‘Woensdag Samdag’ waar een jaar lang wekelijks wordt gewerkt rond veilige mobiliteit en duurzaamheid.

 

Download deze inspiratiefiche

 

Meer weten:

woensdag samdag

700 Vlaamse basisscholen hebben zich dit schooljaar ingeschreven voor de Samweek en/of een schooljaar lang Woensdag Samdag van de campagne Sam de Verkeersslang. De boodschap is simpel: zoveel mogelijk kinderen te voet, met de fiets, met gedeeld of openbaar vervoer naar school.
Woensdag Samdag is een campagneonderdeel van Sam de Verkeersslang om scholen een jaar lang te laten werken rond milieuvriendelijke en veilige verplaatsingen via wekelijkse klasmomenten. Het spel start op woensdag 20 september 2017 en loopt tot 9 mei 2018. Je kan ook kiezen voor een andere campagnedag dan woensdag.
Deelnemende scholen krijgen een gratis spelpakket met klasaffiches en weekstickers voor elke klas. Op de campagnedagen gaat elke klas met het spelmateriaal aan de slag. Tijdens het wekelijkse klasmoment mag een leerling de weeksticker op de klasaffiche kleven en vertellen wat hij/zij daar ziet. De klas ziet de affiche groeien en de leerlingen denken gezamenlijk na over de impact van hun verplaatsingskeuze op vlak van milieuvriendelijkheid en verkeersveiligheid.
De tweede optie was die van de Samweek. Daar wordt één week in het jaar gekozen waar intensief wordt gewerkt rond dit thema. Ook daar kan materiaal voor voorzien worden. Het is de bedoeling dat de scholen zelf kiezen wat voor hen het meest haalbare is.


Contact


[email protected]
016 23 94 65

Deze praktijk maakt de gemeente van morgen, en zeker voor deze droomgemeenten: