Compagnons voor Duurzame Mobiliteit

Mobiliteit is beroert veel maatschappelijke spelers. Vanuit de vele raakvlakken klinkt de roep om het anders te doen. Duurzaam, met respect voor de toekomst. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit brengt hen samen om het draagvlak zichtbaar te maken en om coalitie te vormen. Om compagnons te worden voor duurzame mobiliteit.  

Compagnons

Ben jij compagnon voor duurzame mobiliteit?

Compagnons zijn organisaties, instanties, ondernemingen of initiatieven die op weg gaan naar een duurzaam mobiel Vlaanderen. Mobiliteit is daarbij een kernactiviteit of een belangrijk thema in de bredere werking. Het zijn bovenal metgezellen die hun eigen perspectief, ambitie of zelfs belang willen overstijgen voor het verduurzamen van onze mobiliteit.

Waarom compagnons voor Duurzame Mobiliteit?

Compagnons zoeken naar aansluiting bij mekaar. Ze delen ervaringen, wisselen ideeën uit en bundelen de krachten wanneer nodig. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit faciliteert en stimuleert die wisselwerking.

Compagnons gaan samen op weg om:

  • de eigen blik te verbreden met andere inzichten vanuit de kruisbestuiving van kennis en ervaring;
  • nieuwe kansen te creëren voor innovatie en samenwerking; 
  • mee de contouren uit te zetten van het debat over duurzame mobiliteit in Vlaanderen;
  • de werking van het Netwerk Duurzame Mobiliteit mee richting te geven;
  • samen een zichtbaar draagvlak te vormen voor een duurzaam mobiel Vlaanderen.