Verkeersslachtoffers voetgangers (kanarie)

12.05.2022

Actieve of zachte weggebruikers zoals voetgangers en fietsers worden niet beschermd door een metalen kooi. Een ongeval resulteert vaak in fysiek letsel. 

Sommige categorieën voetgangers hebben een hoger risico op verkeersongevallen dan andere. Het zijn vooral de 65-plussers die meer ernstige verwondingen oplopen als voetganger aangezien zij kwetsbaarder zijn dan andere categorieën. Ook de jongere voetgangers, 12- tot 17-jarigen, raken sneller dan anderen betrokken bij een verkeersongeval.

voetgangers 2021

Bron 

Statbel

Vaststellingen

De afname van het aantal slachtoffers (doden, zwaar- en lichtgewonden) bij de voetgangers is nagenoeg onbestaand. In België gebeuren bijna 80% van alle ongevallen met voetgangers binnen de bebouwde kom. Een coalitie van lokale besturen en organisaties pleit om de snelheidsnorm binnen de bebouwde kom te verlagen tot 30 km/u. Dit voorkomt niet enkel ongevallen, maar vermindert ook de ernst van ongevallen.
Ondanks dat we meer gingen stappen in coronajaar 2020 (grotere blootstelling) daalde het aantal verkeersslachtoffers bij de voetgangers. Deze daling in Vlaanderen wijkt af van vaststellingen in Nederland. In 2021 nam het aantal slachtoffers bij voetgangers terug toe, al bleef het het aantal slachtoffers lager dan voor corona.