Aandeel mobiliteit in gezinsuitgaven (kanarie)

12.05.2022

Mobiliteit is na huisvesting en voeding de grootste uitgavenpost van Vlaamse gezinnen.

Gezinsuitgaven

Bron

Statbel  

Vaststellingen

Pre-corona besteedden we gemiddeld een kleiner aandeel van ons gezinsbudget aan mobiliteit dan het Europees gemiddelde (EU28: 13%) en onze buurlanden. Vooral het aandeel van mobiliteitsgaven voor vervoersdiensten (zoals gebruik openbaar vervoer, taxi ...) is bijzonder laag in vergelijking met onze buurlanden (1,1 % van de totale bestedingen in België in 2019, tegenover 2,5 % in Duitsland en in Frankrijk en 2,3 % in Nederland). Oorzaak is niet enkel te zoeken in goedkoper openbaar vervoer, maar ook de terugbetaling door de werkgever voor het woon-werkverkeer.
De kosten verbonden aan het gebruik van persoonlijke voertuigen (brandstof, onderhoud, enz.) vertegenwoordigen meer dan de helft van de uitgaven.
De aankoop van voertuigen staat op de tweede plaats binnen de vervoersuitgaven van de gezinnen. Hoewel hun aandeel in de totale uitgaven voor de aankoop van voertuigen niet erg groot is, zijn de uitgaven voor de aankoop van rijwielen (fietsen, maar ook bijvoorbeeld steps) aanzienlijk gestegen.

Corona had een grote impact op ons bestedingspatroon. Verkeer en vervoer daalde met 16% van 4.065 euro in 2018 naar 3.420 euro in 2020. Enkel “restaurant en horeca” en “kleding en schoenen” daalden sterker. Ook “cultuur en vrije tijd” daalde. De uitgaven voor “voeding en drank”, “woning, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen” en “meubelen, huishoudtoestellen en onderhoudsproducten” stegen in het coronajaar 2020. 
Door thuiswerk en digitale sociale contacten verschoven bestedingen van fysieke verplaatsingen naar digitale mobiliteit (zowel naar toegang als naar dragers).
 

Lees meer