Voertuigkilometers De Lijn (kanarie)

12.05.2022

Op dit ogenblik zijn er geen exacte reizigerscijfers beschikbaar. Het aantal voertuigkilometers is een duidelijke indicator voor de omvang het aanbod dat voorzien wordt door De Lijn.
Vanaf 1 juli 2023 (onder voorbehoud) gaat basisbereikbaarheid van start, een vraaggestuurde benadering voor het openbaar vervoer. De Lijn wordt interne exploitant voor het kern- en aanvullend net. Het vervoer op maat, de belbussen van vandaag, zullen niet langer door De Lijn uitgevoerd worden. Een nieuwe benadering van deze indicator zal moeten overwogen worden.

voertuigkilometer de lijn

Bron

De Lijn

Vaststellingen

Sinds het jaar 2000 (invoering basismobiliteit) is het aantal voertuigkilometers door De Lijn sterk toegenomen. Sinds 2010 zijn de gevolgen van de opgelegde besparingen merkbaar, elk jaar daalt het aantal afgelegde voertuigkilometers. Het gaat daarbij vooral om ritten in landelijke gebieden of avondritten die wegvielen. Sinds 2013 vlakt de daling af en blijft het aantal voertuigkilometers ongeveer hetzelfde. 
In 2020 zien we een grotere terugval van het aantal afgelegde voertuigkilometers, dit is te wijten aan de lockdowns ten gevolge van corona waardoor aangepaste dienstregelingen ingevoerd werden. Ook de reizigersaantallen namen sterk af in 2020 ten gevolge van corona. De versterkingsritten tijdens de schoolspitsuren werden begin oktober 2020 ingevoerd als coronamaatregel tot eind september 2021. Dat resulteerde in een toename van het aantal voertuigkilometers in 2021 (205,70 miljoen voertuigkilometers) ten opzichte van 2019 (201,27 miljoen voertuigkilometers).

Opvallend is dat meer dan 10% van de voertuigkilometers uitgevoerd wordt in functie van het leerlingenvervoer.

Naast aanbod is ook de toegankelijkheid van de haltes een werkpunt. In 2020 werd het Masterplan Toegankelijkheid gelanceerd. In 2020 waren slechts 12,6% van de haltes toegankelijkheid voor personen met een motorische beperking, tegen 2030 zou dit 50% van de haltes moeten zijn.

Lees meer