Aandeel fiets in de modal split (katalysator)

16.05.2022

De fiets is een flexibel vervoermiddel. Vooral in de stad en de stadsrand wordt vaak voor de fiets gekozen, de afstanden zijn daar beperkt en door de congestie is de fiets vaak het snelste vervoermiddel. De opkomst van de elektrische fiets (ondertussen bezitten 1 op 5 gezinnen een e-fiets) zorgt ervoor dat de fiets ook voor grotere afstanden wordt ingezet. 

modal split fiets

Bron 

OVG  

Vaststellingen

Net zoals voor te voet stellen we ook voor de fiets geen echte modal shift vast. Om een modal shift richting fiets te realiseren, wordt prioritair ingezet op nieuwe fietsinfrastructuur, waarbij vooral veiligheid een aandachtspunt is. In 2019 namen we de (e-)fiets voor 14,19% van al onze verplaatsingen (fiets als hoofdvervoermiddel, verplaatsingen waar fiets als voor- of natransport gebruikt werd, worden niet meegerekend) en deden we 4,65% van al onze afgelegde kilometers met de fiets.

Na corona lijken we wel een modal shift richting fiets te kunnen vaststellen (maakt deze zwaluw de lente?). De groei van de fiets lijkt in grote mate toe te schrijven aan de groei van de e-fiets.