Afgelegde gemotoriseerde kilometers (kanarie)

12.05.2022

Het aantal afgelegde gemotoriseerde kilometers op ons wegennet is een goede indicator van de druk op het mobiliteitssysteem.  
 

afgelegde afstand

Bron

Statistiek Vlaanderen  

Vaststellingen

In 2020 reden alle gemotoriseerde voertuigen samen een afstand van bijna 48 miljard kilometer op de wegen in het Vlaamse Gewest. Na een jarenlange geleidelijke toename daalde het aantal voertuigkilometer in 2020 met 22% in vergelijking met 2019. De lagere cijfers zijn het gevolg van de Covid-19-crisis. In de loop van 2020 werd een deel van de verplaatsingen verboden of sterk afgeraden. In 2021 nam het aantal afgelegde kilometers nog verder af, maar 'Door een wijziging in de meetmethode zijn de cijfers vanaf 2021 niet meer te vergelijken met cijfers van voorgaande jaren'. Het VEKP stelt nochtans dat er in 2030 geen toename van het aantal voertuigkilometers is t.o.v. 2015, deze doelstelling is niet meer meetbaar.

Het aantal afgelegde kilometer per persoon per dag neemt af, een fenomeen dat vastgesteld wordt in alle landen met een hoge graad van industrialisatie die over geavanceerde infrastructuur beschikken. Dit kreeg de naam peak travel. Daaruit kunnen we concluderen dat het stijgende aantal gemotoriseerde kilometers te wijten is aan de toenemende bevolking

Daarnaast steeg het aantal kilometer afgelegd met ‘lichte bedrijfswagens (N1)’ sterk. Dit fenomeen, ‘camionettisering’ genoemd, kan deels verklaard worden door de kilometerheffing voor vrachtwagens met een MTM > 3,5 ton, waar we een afname van het aantal afgelegde kilometers zien. Een andere verklaring is te vinden in de groei van e-commerce.