OVG5.3: Verplaatsingsmotieven: de spelende mens regeert #tgif

29.05.2019

Dit artikel maakt deel uit van onze reeks over het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG 5.3 - cijfers grotendeels verzameld in 2017) en zoomt in op de redenen waarom we ons verplaatsen. Bekijk ook het overzicht van alle thema's.
 

Waarom verplaatsen we ons?

Waarom verplaatsen we ons? Recreatief verkeer blijft het belangrijkste verplaatsingsmotief, zowel naar aantal verplaatsingen als naar kilometer.

Verplaatsingsmotief

Verplaatsingsmotief op basis van aantal verplaatsingen

Net zoals in de voorgaande OVG's blijken recreatieve verplaatsingen (31,7%) belangrijker dan werk- en schoolgerelateerde (29,57%) of winkelen/diensten (23,91%).
 

Verplaatsingen per verplaatsingsmotief

Ten opzichte van OVG5.2 verplaatsen we ons iets minder vaak per dag (2,55 keer t.o.v. 2,63). Die daling werd vooral veroorzaakt door minder verplaatsingen voor winkelen of diensten (maar niet significant t.o.v. OVG 5.2).

De oorzaak daarvan is vooral terug te vinden in economische en demografische factoren (zoals bijvoorbeeld vergrijzing). Ook de opkomst van e-commerce en het digitaliseren van diensten zouden factoren kunnen zijn.
 

Verplaatsingsmotief op basis van aantal kilometer (<1.000 km)

De vergelijking tussen de grafieken bevestigt ons buikgevoel dat we voor verplaatsingen naar de winkel of naar school gemiddeld beperktere afstanden afleggen. Voor werken, zakelijke verplaatsingen en onze vrije tijd doen we dan weer verdere verplaatsingen.

In de onderstaande grafiek werden ‘andere’ motieven eruit gefilterd (op basis van de cijfers van OVG 5.3 zorgde ‘andere’ voor het grootste aantal kilometer ten gevolge van een aantal vliegreizen van <1.000 km).

Aantal kilometer per verplaatsingsmotief

Het is duidelijk dat 'de spelende mens', of recreatief verkeer, een grote rol speelt in onze mobiliteit. Die homo ludens heeft wel degelijk een grote impact: niet alleen kiest hij vaak voor de auto (want het openbaar vervoer is nog minder een alternatief dan voor woon-werkverkeer), maar vaak veroorzaakt hij mee de file (groot aandeel in de avondspits) en zorgt hij voor veel kilometers (uitstapje naar zee of de Ardennen).