Bedrijf op het kantelpunt: Deloitte rijdt jaarlijks bijna 8 miljoen kilometers minder met de auto

16.04.2019

De voorbije jaren zette Deloitte al initiatieven op touw om de mobiliteit van het bedrijf duurzamer te maken. Waar andere ondernemingen nog volop inzetten op de bedrijfswagen - recent nog de aankondiging van de VRT en Arcelor Mittal om al hun werknemers te voorzien van een exemplaar – en ook beleidsmakers maar schoorvoetend stappen ondernemen om de mobiliteitsproblemen te counteren, kiest Deloitte voor een andere strategie. Vanwaar die keuze? #goedopweg ging de vraag stellen bij Piet Vandendriessche, CEO van Deloitte Belgium.

Piet Vandendriessche: Bij de voorbereiding van het nieuwe mobiliteitsplan speelden twee aspecten: enerzijds is er de algemene duurzaamheidsdoelstelling die we onszelf hebben opgelegd. We wachten niet op maatregelen van bovenaf om tegen 2021 als bedrijf 25% minder CO² uit te stoten. Die doelstelling willen we nu al realiseren door drie belangrijke ingrepen: duurzame gebouwen en beter bereikbare locaties, minder internationale verplaatsingen en vooral onze mobiliteit: we willen minder autokilometers afleggen en ons wagenpark efficiënter en duurzamer maken. We stellen vast dat bijna 70% van de CO² die Deloitte uitstoot gerelateerd is aan de mobiliteit van ons bedrijf. Een tweede aspect zijn de files in ons land. Iedereen klaagt over het verkeer, maar er zijn initiatieven om er zelf iets aan te doen. Door minder te rijden.

Die twee aspecten samen zorgen ervoor dat in het nieuwe mobiliteitsplan de focus ligt op het dichterbij brengen van de alternatieven voor onze medewerkers: thuiswerken, carpoolen, het openbaar vervoer en gedeelde pool-wagens. Door een multimodaal, geïntegreerd aanbod voor te stellen, willen we onze medewerkers uitnodigen een bewuste mobiliteitskeuze te maken, afgestemd op individuele noden en de noden van het moment.  We voeren geen anti-autobeleid in en we verwachten ook niet dat onze werknemers nu allemaal de wagen aan de kant zullen laten staan. Wat we wél willen bereiken met dit plan is dat we de gewoonte breken om altijd de auto te nemen – voor privé en professionele verplaatsingen. We willen onze medewerkers sensibiliseren en bewust maken van de impact van hun keuze. Op het verkeer, en op de omgeving.

 

goedopweg-deloitte5

En hoe reageren de werknemers van Deloitte? Is het voor hen geen grote aanpassing?

Vandendriessche: Bij Deloitte werken veel jonge mensen. Ik stel vast dat onze werknemers open staan om zich anders te gaan verplaatsen. We brengen het dan ook als een positief verhaal met incentives om tot die responsable milage te komen. De overgrote meerderheid draagt het plan. Al is het natuurlijk wel voor sommigen een aanpassing dat we als organisatie geen ongelimiteerd aantal kilometers meer ondersteunen. We hebben een interne mobiliteitsbalie, waar medewerkers terecht kunnen met alle mobiliteitsvragen, en voor het optimaliseren van hun persoonlijke mobiliteitsoplossing. We merken dat als mensen het volledige verhaal horen, en het totale pakket alternatieven we aanbieden, ze overtuigd raken van het plan.

Vandaag rijdt een Deloitte-medewerker jaarlijks gemiddeld 25.500 km. We streven naar gemiddeld 22.000 km in de toekomst. Dat is 10 à 12% minder. Of één dag per week niet met de auto. Dat geeft alles samen een gigantische impact. Op die manier kunnen we een pak van die 75 miljoen kilometer die we met Deloitte jaarlijks verrijden besparen. Ons mobiliteitsplan is echt een kwestie van “verbeter de wereld, begin bij jezelf”. We voelen als bedrijf zeer sterk aan dat het hoog tijd is om ons denkbeeld over mobiliteit te veranderen. We willen met dit plan ook een oproep doen aan de overheid. Ze kunnen nog zoveel doen om het aanbod te verbeteren voor wie niet met de wagen wil gaan: betere infrastructuur voor fiets, een ruimer aanbod openbaar vervoer mét één geïntegreerde openbaarvervoerskaart, noem maar op.

 

goedopweg-deloitte1

Hoe reageren de klanten van Deloitte en andere bedrijven?

Vandendriessche: Van onze klanten hoorden we alleen maar positieve geluiden. Ze vinden het interessant dat wij deze stap zetten. Dat verbaast me niet, want heel wat van onze klanten zijn bewust bezig met de locatie van hun bedrijf. We hebben zelf ook die overweging gemaakt en verhuisden het hoofdkantoor van Deloitte naar de luchthaven, die uitstekend bereikbaar is met het openbaar vervoer. Dat is nodig om werknemers de overstap te laten maken. Kijk, ik ga er geen doekjes om winden: de bedrijfswagen blijft vandaag fiscaal bijzonder aantrekkelijk. Maar wij verwachten dat dat een eindig verhaal is. Het beleid bereidt vandaag al aanpassingen voor: cash for cars, het mobiliteitsbudget. Wij wachten daar niet op. We zorgen dat we al klaar zijn.

 

Kan u uitleggen hoe het mobiliteitsplan in elkaar zit?

Vandendriessche: We hebben het aanbod van modellen sterk vereenvoudigd. Van meer dan 130 verschillende lease-wagens brengen we de keuze terug naar tien modellen. Alleen wagens met een lage CO²-uitstoot worden weerhouden in het aanbod. Onze werknemers kunnen  nu ook  kiezen voor elektrische en een hybride wagens. Het vervangen van de types bedrijfswagens wordt geleidelijk geïmplementeerd. Vanaf januari volgend jaar zullen we het verschil echt beginnen merken.

Daarnaast hebben we vier mobiliteitspakketten uitgewerkt waartussen onze werknemers kunnen kiezen om hun verplaatsingen te doen. Ze kunnen die pakketten verder nog aanpassen aan hun eigen situatie. De focus ligt op multimodaliteit, aangepast aan de eigen, persoonlijke noden. Door een combinatie van alternatieve vervoersmiddelen dichterbij onze medewerkers te brengen, hopen we de  gewoonte te doorbreken altijd met de wagen te gaan, en onze medewerkers aan te moedigen het vervoersmiddel te kiezen dat past bij hun individuele noden . En uiteraard stimuleren wij onze werknemers om van thuis uit te werken.

We bieden vier keuzemogelijkheden aan, variërend van een traditioneler aanbod naar een progressief pakket, en varianten daar tussenin. De  keuzes combineren de verschillende vervoersmodi, zoals openbaar vervoer, de (elektrische) fiets, de (elektrische) wagen, parkeerplaats aan het station ... Met een sterkere focus op bepaalde elementen naargelang de ambitie van de medewerker.

 

 

goedopweg-deloitte4

In het begin van ons gesprek gaf u aan dat Deloitte ook een beleid voert om het aantal internationale verplaatsingen te beperken.

Vandendriessche: Inderdaad. Deloitte heeft meer en meer  projecten waarop teams internationaal samenwerken. In een geglobaliseerde wereld zijn verplaatsingen naar het buitenland niet altijd te vermijden. Als het kan kiezen we voor video conferencing. Moet er toch gereisd worden, dan is onze policy dat de steden die bereikbaar zijn met de trein – Londen, Parijs, Frankfurt, om er maar enkele te noemen – met de trein worden bezocht.

Kijk, bij Deloitte hebben we een Global Mobility Team dat bezig is met de mobiliteit van de toekomst. Zij verwachten dat - fast forward  10 jaar – de helft van de wagens elektrisch zal rijden, dat autonome voertuigen een doorbraak zullen kennen, dat 1 wagen op 3 een shared car zal zijn. Mobiliteit is volop in beweging: wij zijn klaar om de shift te maken.

Bedankt voor het gesprek!