Bronnen van cijfers over woon-werkverkeer

02.12.2019

Er gebeurt heel wat onderzoek naar woon-werkverkeer. Onderzoek wordt zowel door overheden (FOD Mobiliteit en Vervoer en Vlaamse Overheid) als door private partners (sociale secretariaten, consultancybureaus) georganiseerd. Door de veelheid aan informatie en afwijkende methodologie is het niet zo eenvoudig duidelijk beleidsaanbevelingen te formuleren.

Twee interessante onderzoeken zijn alvast deze van de FOD Mobiliteit en Vervoer en van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken:

 

Andere bronnen

Doorheen het dossier gebruiken we ook een aantal andere bronnen met betrekking tot woon-werkverkeer. Dat zijn onder meer: 

 

 

Als we de modal split voor woon-werkverkeer in verschillende landen bekijken stellen we vast dat die overal heel vergelijkbaar is. In België (en vooral in Vlaanderen) wordt heel wat gefietst, enkel in Nederland wordt er meer gefietst. Wat openbaar vervoer betreft scoren Duitsland en het Verenigd Koninkrijk sterker. 

Woon-werkverkeer internationaal SDWorx