Hulpmiddelen voor een duurzaam woon-werkverkeer in jouw bedrijf

16.12.2019

Er is heel wat materiaal beschikbaar dat werkgevers ondersteunt om een duurzamer woon-werkverkeer te organiseren. We bundelen een schat aan inspiratie in verschillende categorieën. 
 
Ken je nog een initiatief dat hier ontbreekt? Laat het ons weten, we voegen het graag toe.

Combimobiliteit

Combimobiliteit is een term die voor het eerst opdook in het Vlaams regeerakkoord 2014-2019. Verwante termen zijn intermodaliteit en multimodaliteit. Combimobiliteit betekent het combineren van steeds meer verschillende vormen van mobiliteit. Daarnaast wil het ook zeggen dat we de beste vorm van mobiliteit kiezen voor de verplaatsing die we moeten maken. Die beste vorm van mobiliteit kan dus van dag tot dag verschillen (je winkelt niet elke dag voor een nieuwe koelkast).  

Mobiliteit wordt meer en meer een dienst (Mobility as a Service) en is niet langer afhankelijk van het bezit van vervoermiddelen.

Fiets

Fietsende werknemers zijn jaarlijks gemiddeld één dag minder afwezig door ziekte. Ze zijn ook productiever omdat ze fitter zijn en minder gestresseerd.
Fietsende werknemers staan niet in de file, hun aankomsttijd is voorspelbaar.
Je onderneming krijgt een positief en duurzaam imago, wat je aantrekkelijker maakt als werkgever.

Tijds- en plaatsonafhankelijk werken

Tijds- en plaatsonafhankelijk werk gebeurt in ruim 85% van de organisaties, terwijl slechts de helft van de organisaties hier een formeel beleid rond heeft. De meest voorkomende vorm van plaatsonafhankelijk werk is thuiswerk, gevolgd door werken vanuit een satellietkantoor. Om op efficiënte wijze aan tijds- en plaatsonafhankelijk werk te doen, wordt steeds vaker ingezet op video conferencing, al is het zo dat in de meeste organisaties slechts enkele tot een kwart van de personeelsleden deze mogelijkheid gebruikt. (Bron: Hudson)